dev1

6. novembrī plkst. 18.00 „BAHA ZIEDU MAĢIJA”. Savās zināšanās, pieredzē un novērojumos dalīsies - sertificētā Baha ziedu terapijas praktiķe - konsultante Inese Šakale no Liepājas. Muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā.

Runāsim:
Kas ir Baha ziedu terepija?
Kā un kam tā var palīdzēt?
Baha ziedu terapijas pamatprincipi
Baha ziedi bērniem.
Baha ziedi emocionālam līdzsvaram un fiziskajai veselībai.
Baha ziedu piemeklēšana un lietošana

Jautājui un atbildes.

Dalība. 3 eiro

Pieteikšanās obligāta T: 29823944 (muzejpedagoģe Māra)

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00