dev1

27. novembrī plkst. 18:00 Meistardarbnīca “LABO DOMU UN DARBU KALENDĀRA VEIDOŠANA” muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā. Pie durvīm jau klauvē Adventa laiks, laiks ieklausīties sevī un citos, tādēļ aicinām uz īpaša, labo domu un sajūtu kalendāra veidošanu, kalendāra, kurā pati lielākā vērtība ir svētku gaidīšanas sajūtu lološana, savu un apkārtējo cilvēku labo sajūtu audzēšanu.

Līdzi ņemamas krāsainas lapas, dažāda veida rakstāmie, šķēres. Dalība: 2 eiro.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00