dev1

7. jūlijā plkst. 17:00 tika atklāta Jūrmalas Fotokluba vadītājas Unas Libertes fotogrāfiju izstāde "Gaismas pieraksti".

Izstāde apskatāma līdz 3. augustam.

Aicinām ciemos!

 Gaismas pieraksti fotogrāfijāsGaismas pieraksti fotogrāfijās

Gaismas pieraksti fotogrāfijās

 
JAUNUMI UN AKTIVITĀTES

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00