dev1

20. novembrī plkst. 18:00 “STĀSTU VAKARS”  kopā ar Kazdangas folkloras kopu “Zīle” muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” Saimes istabā. Mūsu dzīve nav iedomājama bez stāstiem un pasakām, stāsti tā ir daļa no mūsu ikdienas. Agrāk ļaudis vakaros pulcējās saimes istabā uz vakarēšanu, parunāšanu, kopā būšanu, sevis un citu iepazīšanu, dalīšanos un klausīšanos. Mīļi gaidīts ikviens, liels un mazs, ar stāstu, ar vēlmi klausīties. Priecāsimies, ja būsi paņēmis līdzi kādu skaistu piedzīvojumu stāstu vai spoku stāstu, pašu priekam arī kādu cienastiņu, ar ko panašķēties. Tevi gaidīsim muzejā ar siltu tēju.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00