dev1

No autora rakstītā par savu daiļrades ceļu:

mākslas fotogrāfiju kolekcijā „Līdzgaitnieki” laika gaitā esmu apkopjis vairāk nekā pusotra simta darbu. Tajā skatāmi man pazīstamu dzejnieku, rakstnieku, skatuves mākslinieku, gleznotāju, dziedātāju, komponistu, zvejnieku, augļukoku selekcionāru, zemnieku, pedagogu un mežu kopēju portreti– īsāk sakot, te pārstāvēti ļoti atšķirīgu profesiju un nozaru ļaudis. Taču tos visus vieno tādas īpašības kā krietnums, godaprāts un darbam urdošs nemiers. No šiem cilvēkiem esmu mācījies radošumu un darbīgumu. Kaut gan savas 80 gadu jubilejas izstādē, ko Aizputes Novadpētniecības muzejā nododu skatītāju vērtējumam, bija iespējams eksponēt tikai daļu no šīs mūža gaitā krāto fotogrāfiju kolekcijas, priekšstatu par ieceri tā sniedz. Domāju, ka katram ir skaidrs, ka runa šoreiz nav tikai par man pasaulē pašiem dārgākajiem un vismīļākajiem cilvēkiem - manu ģimeni, tai piederīgajiem un tuvākajiem draugiem.

Līdzgaitnieki ir cilvēki, ar kuriem ne tikai esmu dzīvojis vienā laikā, bet visi tie ir dvēseles tuvinieki, ar kuriem reiz saticies, alku redzēties atkal un atkal, ar kuriem allaž labi jutos un sapratos. Es joprojām lepojos, ka mūsu ceļi ir saskārušies. Katram no viņiem jūtos vairāk vai mazāk parādnieks. Šis parāds nav atlīdzināms, jo līdzgaitnieki man devuši to, ko nav iespējams atdot pat pie vislabākās rocības un gribas, proti, vērtīgus padomus, jaunas ierosmes un pamudinājumu. Tādējādi tie bagātinājuši manu pasaules redzējumu un lietu izpratni, sekmējuši manu radošo darbu un prasmi. Kaut arī darbojāmies atšķirīgās sfērās un dažādos līmeņos, varu teikt, ka mums daudzos aspektos saskanēja domas, uzskati, un līdz ar to arī norišu vērtējumi.

Tieši sajūtot šo dvēselisko radniecību, savstarpējo vilkmi un simpātijas, liekot lietā savu fotoaparātu un pieredzi fotomākslā, negausīgi centos līdzgaitniekus portretēt savos fotodarbos. Tā man izdevās, kā mēdz sacīt, ar vienu šāvienu nošaut uzreiz divus zaķus: es iemūžināju viņus nākamajām paaudzēm un vienlaikus guvu iespēju būt kopā ar saviem dvēseles tuviniekiem, kad vien to vēlos.

Pateicoties fotogrāfijām, mūs vairs nespēj šķirt nedz laiks, nedz attālumi un pat kaut kas vēl nenovēršamāks.

Izstādes atklāšana un tikšanās ar autoru 22. decembrī plkst.14.00

 

Pēteris Jaunzems, fotomākslinieks ar stāžu

Pēteris Jaunzems, fotomākslinieks ar stāžu

 

JAUNUMI UN AKTIVITĀTES

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00