dev1

KĻŪSTI MUZEJA GIDS!

 

Programma piedāvā iespēju kopā ar klases biedriem , draugiem vai darba kolēģiem  izstaigāt un iepazīt muzeja pastāvīgās ekspozīcijas. Izpildot uzdevumus, uzzināsiet interesantus faktus par Aizputes vēsturi un muzeju un sagatavosiet vēstījumu par kādu no muzeja ekspozīcijām. Radoši un atraktīvi interpretējot šo vēstījumu, jūs varēsiet iejusties muzeja gida lomā un prezentēt to saviem klases biedriem, draugiem vai darba kolēģiem.

Nodarbības ilgums:   1 stunda
Mērķauditorija:   vecāko klašu skolēni un pieaugušie
Dalības maksa:   2.00 EUR no personas
Tālrunis informācijai:   29623284

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00