dev1

 DARI, UZZINI UN MĀCIES

 

Aicinām ne tikai apskatīt un iepazīt muzeja ekspozīcijas, bet arī attīstīt savas spējas un kaut ko jaunu iemācīties, darbojoties muzeja piedāvātajās izglītojošajās programmās un radošajās meistardarbnīcās ekspozīcijā "Senās lauku amata prasmes"!

Mēs piedāvājam sekojošas programmas:

  • IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS
  • RADOŠĀS MEISTARDARBNĪCAS

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00