dev1

 

AIZPUTES PILSĒTAS VĒSTURES PĀRSKATS

 

1. Aizputes sākotne (1253. – 1561.g.)

 

1.1. Vācu bruņinieku ordeņa Livonijas atzara nostiprināšanās un Kurzemes bīskapijas izveide

1.2. Kurzemes bīskapijas domkapitula pils

1.2.1. Atrašanās vieta un celtniecības laiks

1.2.2. Kurzemes Domkapitula sastāvs un funkcijas

1.2.3. Domkapitula  Aizputes pils  un dombaznīcas plānojums

1.2.4. Domkapitula pils novada saimniecība un tās  pārvalde

1.2.5. Aizputes Domkapitula garīdznieki

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00