dev1

Muzeja ekspozīcijā " Padomju režīma represijas 1941. un 1949.gados" ir atgriezies restaurētais " Silvijas [ Snipkes] portrets", ko radījusi gleznotāja Tatjana Jaunzeme (dzimusi Goldmane) , kas kopā ar Snipku ģimeni bija izsūtījuma vietā Sibīrijā. Silvija nomira un uz mūžīgiem laikiem palika Sibīrijas zemē, bet Snipku ģimene un mazās Silvijas portrets atkal atgriezās Aizputē. To muzejam uzdāvināja Silvijas brālis Vitolds Snipke.
PALDIES restaurātorei Ditai Murziņai par gleznas restaurēšanu, atvešanu uz muzeju un novietošanu atpakaļ ekspozīcijā.
PALDIES VKKF par piešķirto finansējumu gleznas restaurācijas procesa veikšanai un Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par finansējumu  gleznas virsrāmja izgatavošanai.

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

   

Pirms diviem mēnešiem-12. oktobrī-  muzejā strādāja  Kultūras ministrijas akreditācijas komisija trīs cilvēku ( Daina Ratniece, Gundega Dreiblate un Ginta Gerharde-Upeniece) sastāvā un klātienē izvērtēja muzeja krājuma komplektēšanas, uzskaites un saglabāšanas darbu, ekspozīciju izveides un pētniecisko darbu, kā arī muzejpedagoģisko un komunikācijas darbu ar sabiedrību.
 Atbilstoši akreditācijas noteikumu prasībām, komisija pirms vizītes muzejā jau bija iepazinusies ar muzeja iesūtīto dokumentu paketi, kas ietver pārskatu par muzeja paveikto laika periodā no 2017.-2021. gadam , kā arī krājuma darba, komunikācijas darba  un pētnieciskā darba politikas , kas iezīmē plānotos darbus un aktivitātes nākamajiem  pieciem gadiem (2022.-20026.).
No akreditācijas komisijas muzejs saņēma pozitīvu muzeja darba un sasniegto rezultātu novērtējumu un atzinumu, ka Aizputes novadpētniecības muzejs ir akreditējams uz nākamajiem 5 gadiem. Akreditācijas komisijas ziņojumu un tās atzinumu 8. decembra sēdē Kultūras ministrijā uzklausīja un par to balsoja Latvijas Muzeju padomes locekļi, klātesot arī Aizputes novadpētniecības muzeja vadītājai Jolantai Bergai un novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniekam Gundaram Venenam.

 Jaunā gada pirmajā darba dienā muzejs no Kultūras ministrijas saņēma pasta sūtījumu ar Akreditācijas apliecību, kas apliecina, ka Aizputes novadpētniecības muzejs turpina darboties valsts akreditēta muzeja statusā līdz nākamajam akreditācijas procesam 2026. gadā.

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

   Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

 

 

Turpinām aizvadītajā gadā labi iesākto ikmēneša VAKARĒŠANU muzeja Saimes istabā sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Tradicionālās kultūrtelpas vadītāju Ievu Tālbergu. Kopā jautrāk un priecīgāk: dziedāt, darbus darīt un sarunāties.

Iesakām aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Ziemā kā jau ziemā- snieg. Un ja ir sniegs, tad viena no bērnu visjaukākajām un radošākajām nodarbēm ir Sniegavīru un Sniegasievu velšana un celšana.

Par to un vēl daudz ko citu bērni uzzinās šī gada pirmajās brokastīs muzejā.

 Vecāki, neatlieciet savu bērnu pieteikšanu nodarbībai, jo vietu skaits ir ierobežots , bet gribētāju netrūkst!

Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Jaunais gads jau vairākas dienas kā  šaipus slieksnim, tāpēc steidzam izsludināt  šī gada pirmo meistardarbnīcu Saimes istabā, lai atkal tiktos un darbotos kopā ar Jums, mūsu muzeja draugi .
Kā ierasts, tā solās būs jauka un radoša.
Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Kopš 2021. gada, realizējot trīs Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētus projektus, 2022. gada nogalē  šeit- mūsu mājas lapā www.aizputesmuzejs.lv ir publiskota  vēsturiskā “Aizputes pilsētas grāmata”/ “Hasenpother Stadtbuch”/ un tās tulkojums latviešu valodā. Lai būtu iespējams labāk izprast “Aizputes pilsētas grāmatā” minētās un aprakstītās vēsturiskās personas un parādības, kā arī tās vēsturisko kontekstu, līdztekus publicēts arī vēstures maģistra Agra Dzeņa sagatavotais pilsētas vēstures pārskats par laika periodu, kurā radīti  šīs grāmatas ieraksti.
Vēsturiskās grāmatas tekstu atšifrēšanu un tulkošanu no latīņu, viduslejasvācu un vācu valodām, kā arī tulkojuma un tā paskaidrojošo tekstu  sagatavošanu publicēšanai muzeja uzdevumā veica vēstures maģistrs Agris Dzenis ar VKKF  2021. un 2022. gados piešķirtajām  stipendijām. Savukārt grāmatas virtuālo versiju, kas nodrošina tās pieejamību neierobežotam interesentu lokam, ar VKKF piešķirto finansējumu 2022. gadā , izveidoja Mārtiņš un Kristaps Uztici.
“Aizputes pilsētas grāmata” ir papīra lapu sējums greznā ādas iesējumā, uz kura iespiestais gadskaitlis 1566 ,visticamāk, ir grāmatas rakstīšanas sākuma gads. Grāmatā iekļauti dokumentu noraksti un ziņas par notikumiem Aizputes pilsētā, kas aptver laiku no 1378. līdz 1910. gadam.
Grāmatas manuskripta oriģināls (DSHI 130 HASENPOTH).glabājas Herdera institūtā Marburgā, Vācijā, bet tās digitālo kopiju ar tiesībām to tulkot un publicēt Herdera institūts ir piešķīris Aizputes novadpētniecības muzejam.

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...

 

Turpinot 2017. gadā uzsākto esošo ( 2002. gadā atklāto) muzeja pastāvīgo ekspozīciju modernizācijas procesu, 2022. gada  VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” saņēmām 4500 EUR finansējumu ekspozīcijas “Lielā iela” modernizācijai- jaunas satura un mākslinieciskās koncepcijas izveidei. Projektu ar 930 eiro līdzfinansēja arī Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Šo  koncepciju izveidei tika veikta pretendentu piedāvājumu cenu aptauja, kuras rezultātā darba izpildes līgums tika slēgts ar IK “Em Dizains”.
2022. gada 19. decembrī, atbilstoši pakalpojuma līgumā noteiktajam, muzejs saņēma mākslas vēsturnieces Zandas Zībiņas izstrādāto ekspozīcijas satura koncepciju un mākslinieka Egila Medņa izveidoto  ekspozīcijas māksliniecisko ( dizaina) koncepciju.
2023. gadā uz abu šo koncepciju bāzes muzejs plāno veikt pastāvīgās ekspozīcijas “Lielā iela” izveidi, sniedzot projekta pieteikumu VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” finansējuma piesaistei.
Tā, soli pa solim, virzāmies tuvāk savam  nospraustajam mērķim- ar modernām, atbilstoši jauno tehnoloģiju  piedāvātajām iespējām iekārtotām ekspozīcijām  sekmēt Aizputes novadpētniecības muzeja attīstību un konkurētspēju , radot uzrunājošu  piedāvājumu sabiedrības dažādu paaudžu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

                                                               Lasīt tālāk...

 

Aicinām uz decembra mēneša VAKARĒŠANU muzeja Saimes istabā  ar piparkūku cepšanu un baudīšanu, kopīgu dziedāšanu un sirdssiltām sarunām pie tējas tases. Ceļa somā- piparkūku mīkla un formiņas.
Tiekamies jau šo piektdien-16. decembra vakarā!

Lasīt tālāk...

Izsludinām pieteikšanos dalībai  KALIGRĀFIJAS NODARBĪBĀS. Dalībnieku  skaits nodarbībās ierobežots, tāpēc  neprāto ilgi un piesakies tūlīt!
Kādam šī darbnīca  var būt arī  kā  jauka dāvana  Ziemassvētkos. Kāpēc gan lai tas nebūtu Tu pats vai Tev mīļš cilvēks, kam to uzdāvināt?  
Iesakām, aicinām un gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

Klāt  gada pēdējais mēnesis- decembris un  priecājamies izziņot brokastis ar meistardarbnīcu bērniem, kurā būs viss ap un par Ziemassvētkiem, kurus tik ļoti gaida ikviena bērna sirsniņa.

Tā kā vietu skaits darbnīcā ierobežots,  lūdzam vecākus neatlikt savu bērnu pieteikšanu  uz pēdējo brīdi.
Iesakām, aicinām un gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00