dev1

Ekspozīcija "Skoliņa"

 

Ekspozīcija iekārtota kā skolas klase, kura iepazīstina ar tā laika notikumiem, kad muzeja ēkā - Jaunajā Pilsmuižā - no 1920. - 1969. gadam atradās Aizputes ģimnāzija un vēlāk - vidusskola. Ekspozīcija stāsta par Aizputes izglītības iestādēm un izglītības sistēmu dažādos laika periodos, sākot no 18. gs. beigām līdz mūsdienām.

 

Ekspozīcija "Skoliņa"Ekspozīcija "Skoliņa"

Ekspozīcija "Skoliņa"

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00