dev1

Šī gada izskaņā Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē 4. novembrī plkst. 18:00 tika atklāta mūsu novadnieces - radošas personības – Māras Tīmanes radīto darbu izstāde, kurai to autore devusi nosaukumu "Sirds ceļš".

Māras Tīmanes izstāde"Šie darbi ir manas Dvēseles izpausme. Apzināti zīmes, kas pie manis atnāk kā sajūtas glezniņu formātā, ar krāsām uz audekla es sāku pierakstīt kopš šī gada jūnija. Neapzināti - kā maza formāta zīmējumi tās manās pierakstu kladītēs un plānotājos krājušās jau kopš 2010. gada. Nevarēju tās vairs pierakstīt blociņā, jo to formāts bija par lielu”, ar smaida intonāciju balsī atzīst Māra Tīmane. Šis pašizteiksmes veids pie viņas atnāca pēc “Pirts skolas” nodarbībām pie Sarmītes Strautmanes un pašas organizētajiem Tibetas bļodu meditācijas vakariem Kazdangas pilī. “Es neko neizdomāju. Es tās pierakstu tādas , kādas tās pie manis atnāk, neko neuzlabojot. Apzinos, ka gan krāsas, gan zīmējums ir kāda augstāka Mākslinieka veidots darbs, kurš izpaužas caur mani. Es tikai no sirds cenšos, lai izpildījums ir iespējami labāks , tik cik to atļauj mana saprašana un praktiskā varēšana," tā M. Tīmane.

Viņasprāt, šo radīšanas procesu ir neiespējami aprakstīt. Tāpat kā dzejniekam atnāk dzejolis, tā Māra savas sajūtas pieraksta ar zīmēm un krāsām. Būtībā katra glezniņa ir kā portāls caur kuru cilvēks, kuru tā uzrunā, var ieskatīties sevī. Tā cilvēku paņem pie rokas un ved pa ceļu-ciemos pie sevis. Nav divu vienādu ceļu, tāpat kā divu identiski vienādu cilvēku šai pasaulē. Šīs glezniņas nav jāuztver kā ceļa zīmes, bet drīzāk kā atslēga durvīm, kas katram ir sava. Mārai pašai tās ir nebeidzamais stāsts par sevis , apkārtējo un konkrētās dzīves situācijas pieņemšanu. Tās ir viņas sirds ceļš, kuru ejot, jāieklausās sevī.

Izstāde būs apskatāma līdz 2017. gada 15. janvārim.

 

JAUNUMI UN ATIVITĀTES

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00