dev1

Muzeja iesniegtais projekts "Bērnu sēdratiņu pirmsrestaurācijas izpēte" saņēmis finansējumu VKKF Kultūras mantojuma saglabāšanas projektu konkursā.
Projekts paredz realizēt Aizputes novadpētniecības muzeja Nacionālā muzeju krājuma priekšmeta- firmas "Brennabor" Liepājā ražoto bērnu sēdratiņu  izpēti restaurācijas / konservācijas koncepcijas izstrādei- turpmākai
konservācijas darbu veikšanai.

Sēdratiņu izpēti veiks četru dažādu jomu restaurācijas speciālisti: U. Baļļa, I. Baļla, I. Saulesleja un S. Kuple, savukārt  muzejs  turpinās konkrēto ratiņu izgatavošanas vēstures izpēti sadarbībā ar Brandenburgas  Rūpniecības muzeju Vācijā, kurā ir ekspozīcija, veltīta firmas “Brennabor”  ražotajai produkcijai „Brennabor in Brandenburg“ .
Priekšizpētei sekos ratiņu restaurācijas process un pēc šo darbu paveikšanas tie tiks  eksponēti muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā “Mazbānītis Aizpute-Liepāja un Aizpute-Saldus”, kur tie vēstīs, kā turīgu
aizputnieku ģimeņu atvases mēroja 1.3 km garo ceļa posmu no toreizējās pilsētas rietumu robežas līdz mazbānīša stacijai.
Projekta realizācijas laiks ir no  01.07.-31.10.2020.

 
3299 samaz

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00