dev1

 30. septembrī plkst.17.00 projekta "Audzē un stiprini kursi sevī! " ietvaros  aicinām uz lekciju par senajām kuršu rotām! Lektors- Sabilē dzīvojošs Latvijas Amatniecības kameras rotu meistars Harijs Jaunzems . Lekcijā gūsiet atbildes uz jautājumiem: kas un kādas bija senās kuršu rotas un tajās lietotie ornamenti, kādu informāciju tās nes par to nēsātāju, kāda bija to izplatība un tās veidojošie struktūrelementi, kā un kādas etnogrāfiskās rotas sev izvēlēties. Rotu meistars iepazīstinās arī ar savām gatavotajām rotām. Uz lekciju obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālr. 29623284 ( Jolanta). Aktivitāti finansē VKKF un Kurzemes plānošanas reģions.

jaunzems samazjaunzems2 samazjaunzems3 samaz

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00