dev1

Muzejam atsākot darbu ar apmeklētājiem, aicinām interesentus uz meistardarbnīcas “Vilnas velšana un masku gatavošana” divām nodarbībām ārpus muzeja telpām- lauka teritorijā 30. jūnijā un 7. jūlijā plkst.17.30.

filcesana

Nodarbības vadīs filcēšanas amata meistare no Saldus Linda Kislina. Meistardarbnīcas 1. nodarbībā dalībnieki iepazīs vilnas velšanas jeb filcēšanas procesam lietojamos materiālus un darbarīkus, abas filcēšanas tehnikas- sauso un slapjo, iepazīs senās maskošanās tradīcijas latviešu gadskārtu svētkos un sāks filcēt maskas. 2. nodarbībā tiks turpināta un pabeigta maskas izgatavošana, pilnveidotas vilnas filcēšanas prasmes.
Uz abām meistardarbnīcām obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29623284 ( Jolanta)
Šī projekta realizāciju uzsākām aizvadītajā gadā Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kurzemes plānošanas reģiona finansētā muzeja projekta “Audzē un stiprini kursi sevī!” ietvaros. Projekta aktivitātes aprāvās rudenī Covid epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Aicinām izmantot piedāvātās iespējas gūt jaunas un dzīvē noderīgas zināšanas un prasmes!

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00