dev1

21. aprīlī aicinām uz divām pēdējām  izglītojoši- praktiskajām nodarbībām apmācību ciklā " Kā būt harmonijā ar sevi?"

 Pirmā nodarbība plkst. 16:00 un tās tēma - “Rūpes par sevi – ieradumu sistēma psihes veselības atbalstam”

 Nodarbības laikā  dalībnieki mēģinās izprast:
-iekšējos un ārējos resursus un to saikni ar dzīvesspēku;
-ar pašrefleksijas uzdevumu palīdzību , cik daudz labā un vērtīgā ir pašos un apkārt;
 kurus no resursiem ir iespējams attīstīt un stiprināt;
-kādas ir dzīves radošās realizācijas jomas;
-iemaņas iekšējo resursu atjaunošanai  caur ieradumu prizmu;
-pieejas pašsabotāžas un šķēršļu apiešanai, ieradumu maiņas ilgtspējai.

Otrā  nodarbība plkst.18:00 un tās  tēma-  ”Kā uzlabot komunikācijas prasmes harmoniskākām attiecībām”

Nodarbības laikā dalībnieki mēģinās :
- izprast uztveres un vajadzību atšķirības un to ietekmi uz komunikāciju starp paaudzēm,
-ar  praktiskiem uzdevumiem un apzinātības vingrinājumiem  apgūs iemaņas uztverošajā sarunā (t.i., izteikties, uzmanīgi un vērīgi klausīties, atstāstīt),
-pievērst uzmanību emocijām un stāstītāja ķermeņa valodai, stāstījuma saturam,
-atstāstīt un dalīties savās emocijās).

Uz nodarbībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot ☎ 29623284

Aizpute 4.nod. 21042022 samaz    Aizpute 5.nod. 21042022 samaz

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00