dev1

No 4. oktobra līdz 7. novembrim  muzeja izstāžu zālē apskatāma izstāde "Kā zied Kurzemes ornāts?", kurā vienviet  eksponēti 17.-20. gs. Kurzemes Romas Katoļu baznīcas sakrālie tērpi un tekstīlijas no Liepājas  Sv. Jāzepa katedrāles, Alsungas Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīcas, Aizputes Kristus Karaļa draudzes, Aizputes, Pāvilostas un Apriķu muzejiem  un Vecpils senlietu krātuves.
Šīs  bagātīgās izstādes ietvaros tikai mēnesi piedāvājam īpašu  muzejpedagoģisko programmu skolēniem, kurā  tie, muzejpedagoģes vadībā, praktiski darbojoties, labāk iepazīs rituālo tērpu veidus, to nozīmi un pielietojumu priestera darba ikdienā, kā arī gūs priekšstatu par  "simbolu valodu"  sakrālajos tērpos.


Aicinām pedagogus izmantot šo īpašo iespēju un nenokavēt  pieteikt skolēnus  dalībai muzeja nodarbībā, zvanot 20256776!

muzejpedagogiska nodarbiba

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00