dev1

14. oktobrī plkst. 17.00 izstādes “Kā zied Kurzemes ornāts?” pasākumu ietvaros aicinām uz  tikšanos ar tekstilmākslinieci, botāniķi un folkloristi Jantu Mežu atvērtai sarunai par augu semantisko vietu liturģiskajos tērpos, tādejādi atklājot eksponātu stāstus.

Tikšanās plānota kā lekcija ar praktisko nodarbību, kuras mērķis ir caur stāstījumu un aktīvu līdzdarbošanos vērst uzmanību uz mākslas darbu informatīvo vēstījumu, lai  atklātu kaut dažas mākslas valodas informatīvās zīmes, kas palīdzētu turpmākajā mākslas radīšanas vai uztveres ceļā.

Lekcijā - nodarbībā paredzēta:

  • visu klātesošo iesaiste aktīvitātēs: spēlēs un praktiskajās darbībās, kurās dalībnieki praktizēsies mākslas zīmju valodas veidošanā un uztveršanā;
  • izstādes "Kā zied Kurzemes ornāts?" liturģisko tekstiliju apskate priestera Andra Vasiļevska un tekstilmākslinieces Jantas Mežas vadībā, sarunas laikā īpaši akcentējot tekstilijās saskatāmo mākslas zīmju valodu.

Iesakām, aicinām un gaidām ciemos!

16227349708731 samaz   darbs 1

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00