dev1

Līdz šī gada 30. decembrim muzeja izstāžu zālē aicinām apskatīt Liepājas TLMS " Kursa" audēju austos Dienvidkurzemes novada etnogrāfiskos plecu lakatus.
SILTI, KOŠI UN KRĀSAINI. Īpaši un iepriecinoši akcenti šim bezkrāsu brīdim gada ritējumā.

Izstādē " Silti un koši Dienvidkurzemē" apskatāmi Ilmas Rubenes, Mildas Dīriņas, Aivas Dzenītes, Elgas Reķēnas, Sandras Ceļmalas, Dainas Lukjānovas, Ivetas Kuncītes un Ilgas Reinhardes radītie darbi.
 Sirsnīgs paldies studijas vadītājai Ilmai Rubenei, audējai Mildai Dīriņai un Edmundam Rubenim par izstādes iekārtošanu.

Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

TLMS KURSA 2023

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00