dev1

Aizputes novadpētniecības muzejs turpina VKKF un Kurzemes plānošanas reģiona projektu konkursā "Kurzemes kultūras programma 2018" atbalstītā projekta "Domā. Dari. Dalies!" realizāciju, novembrī piedāvājot sekojošas meistardarbnīcas:

  • 9. novembrī plkst. 18:00 lekcija/meistardarbnīca "Simboli latvieša ikdienā - agrāk un mūsdienās" Lektore - Elīna Medene, muzikālais sniegums -Ernests Medenis. Pasākuma dalībnieki gūs atbildes uz jautājumiem: kas ir simbols, ar ko atšķiras senie simboli no mūsdienīgiem, kāpēc mūsu dzīvē ienāk simboli, vai var radīt simbolu no jauna, kāpēc simbolus daudzi uzskata par māņticību un kādi ir gadskārtu un kādi - ikdienā izmantojamie simboli. Lekcijai sekojošā meistarklasē katram būs iespēja izgatavot vienu vai vairākus simbolus – auglības olu, aizsardzības vīraku vai pīlādža krustiņu, veselības aproci, gaismas puzuri vai saulīti, mājas gariņa figūriņu u.c.

Uz pasākumu obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29623284 (Jolanta)

  • 14. novembrī no plkst. 17:30 meistardarbnīca „Pastalas-pašu rokām", kurā tās vadītājas Agrita un Māra Krieviņas iepazīstinās ar seno ādas apavu veidiem, to darināšanai lietotajiem materiāliem un nepieciešamajām prasmēm. Darbnīcas laikā katram tās dalībniekam būs iespēja paša rokām izgatavot sev pastalu pāri. Tā kā dalībnieku skaits darbnīcā ir ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās uz darbnīcu ir obligāta pa tālruni 29623284 (Jolanta).

 

JAUNUMI UN AKTIVITĀTES

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00