dev1

Aicinām iepazīt tautas tērpu un rast ceļu pie sava Tautas tērpa!
Lekcija “Novada tautas tērps Kurzemes pūra lādē” un praktiskā nodarbība ”Mans ceļš pie sava Tautas tērpa” notiks 14.septembrī plkst.11.00 muzeja „Seno
lauku amatu prasmju” ekspozīcijas telpās un ilgs 3 stundas. Lektore un praktiskās nodarbības vadītāja- Inga Vīksna.

Klausītāji gūs izpratni par novada un tuvākās apkārtnes Tautas tērpiem , iepazīstot to dažādību un izgatavošanas procesus.
Akceptējot to, ka Tautas tērps ir Latvijas kanons un tā darināšanai un valkāšanai vēsturiski ir izveidojušies daudzi noteikumi ,ar kuriem vajag iepazīties, lai izvairītos
no vilšanās sajūtas un liekiem naudas un laika zudumiem, kļūst skaidrs, ka ceļš līdz savam tautas tērpam vairumā gadījumu ir garš. Praktiskās nodarbības laikā dalībnieki iepazīs Tautas tērpa „valkāšanas etiķeti” un meklēs atbildes uz jautājumiem: „Kāda novada tautas tērpu izvēlēties?”,” Kādām tērpa detaļām jābūt manā tautas tērpa komplektā?” un „Kur un kā meklēt tautas tērpa detaļu paraugus un kā tos pareizi lietot mūsdienu etnoapģērbā? ”
Lekcija notiek Kurzemes plānošanas reģiona atbalstītā projekta "Nāc tikties uz laipas starp pagātni un tagadni- Aizputē!" aktivitāšu ietvaros.Uz  pasākumu obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29623284 (projekta vadītāja Jolanta)

tautinterps

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00