dev1

Aicinām iepazīt senos mezglu un cilpu rakstus!
Lekcija ar praktisku nodarbību “Senā mezglu un cilpu rakstība ” notiks 21.septembrī plkst. 15.00 muzeja „Seno lauku amatu prasmju” ekspozīcijas telpās un  ilgs 5 stundas. Lekciju vadīs Andris Mičulis. Lekcijā tās dalībnieki gūs atbildes uz jautājumiem-kas ir senraksts un šī raksta nesēji, kāda bija šīs rakstības izplatība un tās veidojošie struktūrelementi (intervāls un skaits) un informācijas fiksācijas veidi. Tiks iepazīti dažādi mezglu rakstu paveidi un to raksturīgās īpatnības, kā arī līdz mūsdienām saglabājušos mezglu rakstu kamolu
pētījumi un no to izpētes gūtie secinājumi. Cilpu un mezglu raksta tēmas ietvaros praktiskajā nodarbībā, kuru vadīs Līga Galeja, tās dalībnieki mēģinās apgūt pašu
virsējo, visjaunāko šī raksta slāni – fonētisko mezglu rakstību, kura nav senāka par 18.gadsimtu un daļēji , iespējams, ir pat tikai no 20.gs. sākuma.
Aktivitāte notiek  Kurzemes plānošanas reģiona atbalstītā projekta "Nāc tikties uz laipas starp pagātni un tagadni- Aizputē!" aktivitāšu ietvaros. Uz  pasākumu obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29623284 (projekta vadītāja Jolanta)

48319062 1959337377709348 8327464738199961600 n

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00