dev1

13. Decembrī plkst. 17.00  Aizputes Jaunās Pilsmuižas Dāvanu tirdziņš.  Vairāk uzzināt par Dāvanu tirdziņu Pilsmuižā un savu dalību iespējams pieteikt līdz 10. Decembrim Aizputes novadpētniecības muzejā, vai pa tālruni 29823944 muzejpedagoģei Mārai Tīmanei.

Aizputes Jaunajā Pilsmuižā- vietā, kur rodas, dzīvo un piepildās sapņi, ir piedzimis sapnis par KOPĀSANĀKŠANU , DĀVINĀŠANU UN SVĒTKU SAJŪTAS RADĪŠANU SEV UN CITIEM.
Tādēļ aicinām ikvienu Aizputes novada amatnieku, rokdarbnieku un  mājražotāju pieteikt savu dalību " Aizputes Jaunās Pilsmuižas Dāvanu tirdziņam", kas norisināsies 13. decembrī muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amatu prasmes” un Aizputes vīna darītavas telpās. Kopīgi centīsimies radīt iespēju mūsu novada  iedzīvotājiem un arī viesiem iegādāt pašu novadā radītas lietas un produktus.  Mēs noteikti zinām, ka ik darbiņš, kas  pašu rokām darināts, ir piesātināts ar  labām, gaišām domam un mīlestību. Tā ir pievienotā vērtība, ko nesaņemt no veikalā pirktajām lietam.
Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks,  tādēļ aicinām  ikvienu uz tirdziņu nākt ar paša sarūpētu dāvaniņu. Kopīgi piepildīsim muzeja Ziemassvētku kamanas ar sirds siltuma dāvaniņām, lai  tās Ziemassvētkos ar muzeja darbinieku gādību nonāktu pie tiem, kam iepriecinājums visvairāk ir vajadzīgs: pie novada daudzbērnu ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem.  Līdzatnestā dāvaniņa var būt pilnīgi jebkas: sākot no pašu rokām  pagatavotas apsveikuma kartiņas, ievārījuma vai gurķu burciņas, ar mīlestību adītām siltām zeķēm, ar prieku sarūpētiem našķiem. Pats galvenais, lai šī dāvaniņa nāktu no sirds. Tas, cik daudzus cilvēkus kopīgi varēsim iepriecināt šajos svētkos, ir atkarīgs no katra viena. No katra, kas dalīsies ar sirds siltuma dāvaniņām.  Tādēļ aicinām ikvienu nākt pie mums  ar dāvanām pēc dāvanām!
Savu dalību tirdziņā lūdzam pieteikt līdz 10. decembrim .

Davanu tirdzins

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00