dev1

Esam priecīgi paziņot, ka ar 2021. gada janvāri informācija Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapā  www.aizputesmuzejs.lv tās apmeklētājiem ir pieejama latviešu un vācu valodās. 

2020. gada nogalē, realizējot VKKF mērķprogrammā “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras  nozarēs”  atbalstīto projektu “Aizputes novadpētniecības muzeja virtuālās ekspozīcijas “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versijas izveide”, ir  uzlabots un  pilnveidots arī muzeja mājas lapas piedāvājums . Radot muzeja virtuālās ekspozīcijas ”Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versiju, esam metuši laipu no pagātnes uz tagadni, tādejādi  nodrošinot un veicinot kvalitatīva vēsturiskās izpētes materiāla vēl plašāku pieejamību un publicitāti vācvalodīgo cilvēku auditorijai visā pasaulē.  Liels paldies par lielisko sadarbību un  ieguldīto darbu projekta realizācijā G. Kolai, A. Muraško, M. Uzticam un O. Feikam.

 
lapa

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00