dev1

Turpinot 2017. gadā uzsākto esošo ( 2002. gadā atklāto) muzeja pastāvīgo ekspozīciju modernizācijas procesu, 2022. gada  VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” saņēmām 4500 EUR finansējumu ekspozīcijas “Lielā iela” modernizācijai- jaunas satura un mākslinieciskās koncepcijas izveidei. Projektu ar 930 eiro līdzfinansēja arī Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Šo  koncepciju izveidei tika veikta pretendentu piedāvājumu cenu aptauja, kuras rezultātā darba izpildes līgums tika slēgts ar IK “Em Dizains”.
2022. gada 19. decembrī, atbilstoši pakalpojuma līgumā noteiktajam, muzejs saņēma mākslas vēsturnieces Zandas Zībiņas izstrādāto ekspozīcijas satura koncepciju un mākslinieka Egila Medņa izveidoto  ekspozīcijas māksliniecisko ( dizaina) koncepciju.
2023. gadā uz abu šo koncepciju bāzes muzejs plāno veikt pastāvīgās ekspozīcijas “Lielā iela” izveidi, sniedzot projekta pieteikumu VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” finansējuma piesaistei.
Tā, soli pa solim, virzāmies tuvāk savam  nospraustajam mērķim- ar modernām, atbilstoši jauno tehnoloģiju  piedāvātajām iespējām iekārtotām ekspozīcijām  sekmēt Aizputes novadpētniecības muzeja attīstību un konkurētspēju , radot uzrunājošu  piedāvājumu sabiedrības dažādu paaudžu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

vizualizacija1  L 23  L 24

L 25  L 26  L 27

                                                               L 281 finala bilde

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00