dev1

Kopš 2021. gada, realizējot trīs Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētus projektus, 2022. gada nogalē  šeit- mūsu mājas lapā www.aizputesmuzejs.lv ir publiskota  vēsturiskā “Aizputes pilsētas grāmata”/ “Hasenpother Stadtbuch”/ un tās tulkojums latviešu valodā. Lai būtu iespējams labāk izprast “Aizputes pilsētas grāmatā” minētās un aprakstītās vēsturiskās personas un parādības, kā arī tās vēsturisko kontekstu, līdztekus publicēts arī vēstures maģistra Agra Dzeņa sagatavotais pilsētas vēstures pārskats par laika periodu, kurā radīti  šīs grāmatas ieraksti.
Vēsturiskās grāmatas tekstu atšifrēšanu un tulkošanu no latīņu, viduslejasvācu un vācu valodām, kā arī tulkojuma un tā paskaidrojošo tekstu  sagatavošanu publicēšanai muzeja uzdevumā veica vēstures maģistrs Agris Dzenis ar VKKF  2021. un 2022. gados piešķirtajām  stipendijām. Savukārt grāmatas virtuālo versiju, kas nodrošina tās pieejamību neierobežotam interesentu lokam, ar VKKF piešķirto finansējumu 2022. gadā , izveidoja Mārtiņš un Kristaps Uztici.
“Aizputes pilsētas grāmata” ir papīra lapu sējums greznā ādas iesējumā, uz kura iespiestais gadskaitlis 1566 ,visticamāk, ir grāmatas rakstīšanas sākuma gads. Grāmatā iekļauti dokumentu noraksti un ziņas par notikumiem Aizputes pilsētā, kas aptver laiku no 1378. līdz 1910. gadam.
Grāmatas manuskripta oriģināls (DSHI 130 HASENPOTH).glabājas Herdera institūtā Marburgā, Vācijā, bet tās digitālo kopiju ar tiesībām to tulkot un publicēt Herdera institūts ir piešķīris Aizputes novadpētniecības muzejam.

gramatas vaks1  lappuse1

majas lapas foto1

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00