dev1

Jaunais gads jau vairākas dienas kā  šaipus slieksnim, tāpēc steidzam izsludināt  šī gada pirmo meistardarbnīcu Saimes istabā, lai atkal tiktos un darbotos kopā ar Jums, mūsu muzeja draugi .
Kā ierasts, tā solās būs jauka un radoša.
Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

16.01.2023. Ausma Staale

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00