dev1

Muzeja ekspozīcijā " Padomju režīma represijas 1941. un 1949.gados" ir atgriezies restaurētais " Silvijas [ Snipkes] portrets", ko radījusi gleznotāja Tatjana Jaunzeme (dzimusi Goldmane) , kas kopā ar Snipku ģimeni bija izsūtījuma vietā Sibīrijā. Silvija nomira un uz mūžīgiem laikiem palika Sibīrijas zemē, bet Snipku ģimene un mazās Silvijas portrets atkal atgriezās Aizputē. To muzejam uzdāvināja Silvijas brālis Vitolds Snipke.
PALDIES restaurātorei Ditai Murziņai par gleznas restaurēšanu, atvešanu uz muzeju un novietošanu atpakaļ ekspozīcijā.
PALDIES VKKF par piešķirto finansējumu gleznas restaurācijas procesa veikšanai un Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par finansējumu  gleznas virsrāmja izgatavošanai.

glezna pirms restauracijas  glezna Silvija pec restauracijas  restauratore Dita Murzina   Restauratore Dita murzina

   

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00