dev1

Pirms diviem mēnešiem-12. oktobrī-  muzejā strādāja  Kultūras ministrijas akreditācijas komisija trīs cilvēku ( Daina Ratniece, Gundega Dreiblate un Ginta Gerharde-Upeniece) sastāvā un klātienē izvērtēja muzeja krājuma komplektēšanas, uzskaites un saglabāšanas darbu, ekspozīciju izveides un pētniecisko darbu, kā arī muzejpedagoģisko un komunikācijas darbu ar sabiedrību.
 Atbilstoši akreditācijas noteikumu prasībām, komisija pirms vizītes muzejā jau bija iepazinusies ar muzeja iesūtīto dokumentu paketi, kas ietver pārskatu par muzeja paveikto laika periodā no 2017.-2021. gadam , kā arī krājuma darba, komunikācijas darba  un pētnieciskā darba politikas , kas iezīmē plānotos darbus un aktivitātes nākamajiem  pieciem gadiem (2022.-20026.).
No akreditācijas komisijas muzejs saņēma pozitīvu muzeja darba un sasniegto rezultātu novērtējumu un atzinumu, ka Aizputes novadpētniecības muzejs ir akreditējams uz nākamajiem 5 gadiem. Akreditācijas komisijas ziņojumu un tās atzinumu 8. decembra sēdē Kultūras ministrijā uzklausīja un par to balsoja Latvijas Muzeju padomes locekļi, klātesot arī Aizputes novadpētniecības muzeja vadītājai Jolantai Bergai un novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniekam Gundaram Venenam.

 Jaunā gada pirmajā darba dienā muzejs no Kultūras ministrijas saņēma pasta sūtījumu ar Akreditācijas apliecību, kas apliecina, ka Aizputes novadpētniecības muzejs turpina darboties valsts akreditēta muzeja statusā līdz nākamajam akreditācijas procesam 2026. gadā.

Muzeju padomes sede  Akreditacijas sede  akreditacia  aakreditacija kulturas ministrija

   akreditacija  akreditacija aplieciba 2022

 

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00