dev1

Septembra mēnesis Dienvidkurzemes novadā aizritēs  Kultūras mantojuma zīmē un plašās pasākumu programmas ietvaros arī Aizputes novadpētniecības muzejs sagatavojis un laika periodā no 15.- 23. septembrim apmeklētājiem piedāvās vairākas interesantas aktivitātes pasākumu ciklā “OTĒTS- PUŠĶOTS- ROTĀTS”.
Dienvidkurzemes novadā, realizējot reģionālo reformu, apvienojās 8 pašpietiekami novadi: piecas pilsētas un 26 pagasti un katram no bijušajiem novadiem ir savs bagātīgs, iepriekšējo paaudžu uzkrāts un mums tālāk nodots kultūrvēsturiskais mantojums, kuru svarīgi kopīgi iepazīt, dokumentēt, pētīt un saglabāt, lai cieņpilni nodotu nākamajām paaudzēm. Lielā novadā dzīvojot, arī kultūrvēsturiskā mantojuma jomā ir svarīgi atrast pareizos saskarsmes punktus, meklēt kopīgo un atšķirīgo, lai izprastu un spētu modelēt savu identitāti un piederību konkrētajai vietai, kurā dzīvojam.
Apzinoties, ka mūsu senču tradicionālo zināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma un amata prasmju izzināšanai, pilnveidei, popularizēšanai un pārnesei ir īpaša nozīme, jo tās kalpo kā laipa starp dažādām paaudzēm, pagātni savienojot ar šodienu, šī gada sākumā Aizputes novadpētniecības muzejs sagatavoja un Dienvidkurzemes Kultūras pārvalde iesniedza projekta pieteikumu “ Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums- otēti sadzīves priekšmeti” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2023”. Projekts guva ekspertu komisijas atbalstu un saņēma finansējumu plānoto aktivitāšu realizācijai. Projektam līdzfinansējumu nodrošina arī Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde, tādēļ jo īpašs paldies par sadarbību un atbalstu projekta realizācijā Kultūras pārvaldes vadītājai Lindai Pričinai.
Pasākumu ciklā “OTĒTS- PUŠĶOTS- ROTĀTS” piedāvātie pasākumi ir ļoti dažādi un orientēti uz dažādu paaudžu un interešu mērķauditorijām , taču vienojošais  motīvs tiem visiem ir OTĒŠANA (sens tautas mākslas paņēmiens- zīmējuma veidošana ar smalku otu), kuras radošais pielietojums mūsdienās iespējams ne tikai sadzīves priekšmetu apgleznošanā, bet arī kulinārijā un tekstilamatniecībā.

Iesakām. Aicinām. Gaidīsim ciemos!

Otets puskots rotats

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00