dev1

Finanējumu saņēmušā projekta "Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada otētie sadzīves priekšmeti" plānotajām aktivitātēm darba procesā pievienojās vēl jaunas idejas par meistardarbnīcām, kuras  piedāvāsim ar dalībnieku pašfinansējumu:

16. septembrī plkst. 10:00 būs iespēja piedalīties maizes cepšanas meistarklasē, kuru vadīs diplomēts maizniekmeistars – tēvs Sergejs Ivanovs OP,

20.septembrī plkst. 18:00 otēšanas pamatprincipus piedāvāsim adaptēt filcēšanas meistardarbnīcā, veidojot ornamentālus rotājumus uz apgērba un aksesuāriem. Šo darbnīcu vadīs amata meistare Santa Šīrava.

Uz abām darbnīcām obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo dalībnieku skaits tajās ir ierobežots.

 Iesakām. Aicinām. Gaidām ciemos!

Maizes cepsana ar ornamentu  Filcesana ar ornamentu

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00