dev1

Projekta "Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada otēti sadzīves priekšmeti" ietvaros pasākumu ciklā "Otēts. Pušķots. Rotāts" piedāvājam divas praktiskās meistardarbnīcas otēšanas prasmju un iemaņu attīstīšanai: “

22. septembrī plkst.18:00 Etnogrāfiskās otēšanas meistardarbnīca” restauratores Lauras Matildes Ikertes vadībā, kuras dalībniekiem būs iespēja iepazīt, izprast etnogrāfiskās otēšanas pamatprincipus un pašiem praktiski pamēģināt Dienvidkurzemē biežāk sastopamo un  lietoto ornamentu otēšanu.

23. septembrī plkst.11:00 mākslinieciskās jaunrades otēšanas meistardarbnīca ”Uzdāvini priekšmetam otro elpu!” Ingas Ādmines - Stūris vadībā, kuras dalībnieki gūs ierosmi un nepieciešamās prasmes,  piešķirt  otro elpu savas mājvietas interjera priekšmetiem, tos otējot.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.
 Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Etnografiska otesana   radosa otesana

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00