dev1

Jelgavas iela Nr. 5

 

Jelgavas iela № 5 (mūsdienās № 3) 20. gs. 20. gados
Jelgavas iela № 5 (mūsdienās № 3) 20. gs. 20. gados
Jelgavas iela № 5 2014. gadā
Jelgavas iela № 5 2014. gadā

 

Pie šīs fotokartītes vēl atgriezīsimies, kad dosimies pastaigā pa tagadējo Kalvenes ielu, bet tagad pakavēsimies pie nama Jelgavas ielā № 5 (mūsdienās № 3), pie kura ir izkārtne ar zārka attēlu.

18. gs. beigās un 19. gs. sākumā tas bija no Breslavas (Vroclavas) ieceļojušā cunftīgā siksninieka Ābrahama Zāmuela Pōles nams, kas viņam piederēja arī 1834. gadā. No 1806. gada Pōle bija rātskungs un tiesas fogts, 1820. gados arī Aizputes birģermeistars. 1838. gadā viņš uz šo īpašumu noslēdza mūža rentes līgumu ar Pōles jaunāko meitu Rozīni Ašenkampfu un viņas vīru siksninieku Gotfrīdu Ašenkampfu.
1857. gadā gruntsgabalu ar dzīvojamo māju Rozīne Ašenkampfa un viņas bērni par 1.900 rubļiem pārdeva Kalvenes muižas īpašniekam baronam Jūliusam fon Firksam, kas, iespējams, uzbūvēja šeit jaunu namu vai arī kapitāli izremontēja veco, jo 1860. gdā pārdeva to galdniekmeistaram Karlam Hāzem par 5.000 rubļiem.

1878. gadā Hāzes atraitne un bērni mantoto īpašumu par 3.000 rubļiem pārdeva tiesas fogtam Heinriham Nōtmanam, kura namā bija Kriša Rugevica galdniecība, pēc tam galdniecība te bija Kristofam Andreasam Hercenbergam, bet 1924. gadā namu no Notmana mantiniekiem par Ls 2.000 nopirka galdnieks Janis Rūce ar sievu Annu, dzim. Freidendorfa.

Annai Rūcei zārku veikals šeit bijis Pirmā pasaules kara gados. Pats galdnieks tā laika amatnieka nodokļa maksātāju sarakstā nav atrodams, bet vismaz 1921. gadā viņam šeit ir bijusi zārku pārdotava un galdnieka darbnīca.

J. Rūces galdniecībā bijuši „dabūjami vislētākie un glītākie zārki. Lielā izvēlē: skaisti laķēti lieli zārki ar dažādiem izgreznojumiem, sākot no 15 latiem u.tt. Dabūjami ozola, oša un pulierēti zārki un dažādi līķu piederumi.

Turpat arī dabūjamas lielā izvēlē paša darbnīcā izgatavotas mēbeles un arī gatavi bišu stropi «Dandenblata».”

20. gados kādu laiku šeit savu nodarbi bija reģistrējis arī miesnieks Hiršs Goldingers.

Ēka pārbūvēta 1927. gadā, kapitāli remontējot un paplašinot labā pusē esošo galdniecību. 1927. gada 14. septembra revīzijas aktā nams nosaukts par pa daļai remontētu veco darbnīcas un dzīvojamo ēku. Galdniecības uzņēmums, kā minēts, strādā visu laiku, 11 strādnieki. Ražo dažādas mēbeles un zārkus.

Mūsdienās – privāta dzīvojamā māja, kurā ir arī veikals “Mārtiņš”.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00