dev1

Kuldīgas iela Nr.24

 

 

Kuldīgas iela № 24 ap 1910. gadu
Kuldīgas iela № 24 ap 1910. gadu
Kuldīgas iela № 24 2014. gadā
Kuldīgas iela № 24 2014. gadā
 

 

Šo gruntsgabalu 1837. gadā par 500 sudraba rubļiem no Levina Falkenhofa nopirka notārs Aleksandrs Cimmermans, kas 1841. gadā šeit uzbūvēja dzīvojamo māju, ko 1848. gadā par 4.000 rubļiem nopirka Karolīne fon Koškula.

1852. gadā īpašumu ieguva fon Koškulas mantinieki. Atpērkot no pārējiem mantiniekiem viņu daļas par 4.000 rubļiem, par vienīgo īpašnieci kļuva ārsta Kemlera kundze Frīderike, dzim. Koškula.

1864. gadā šo namu par 5.000 rubļiem nopirka galma virstiesas advokāts J. fon Grots, no kā to 1879. gadā par 6.000 rubļiem ieguva barons Pauls fon Renne, kas 1908. gadā uz mutiskas vienošanās pamata savu Kuldīgas ielas īpašumu pārdeva Kurzemes Vācu savienībai. Oficiāli līgums tika noslēgts 1911., koroborēts 1912. gadā. 1914. gadā barons Kurts fon Manteifelis par 400 rubļiem nopirka 1/13 daļu šā īpašuma.

Vācu savienības Aizputes nodaļa šeit ierīkoja tā saukto Vācu namu. Jau 1908. gada augusta vidū šeit ievācās Aizputes vācu privātskola – 2-klasīga (vēlāk 3-klasīga) elementārskola ar 4 (6) nodaļām, kas šeit darbojās līdz Pirmajam pasaules karam. 1914. gadā skolā bija 4 skolotāji un 44 skolēni.

Šeit bija arī skolotāju dzīvokļi, bibliotēka un bērnudārzs.

Pirmā pasaules kara gados ēka tika izmantota Aizputē izvietotās vācu armijas daļas virsnieku dzīvokļiem.

Nodibinoties neatkarīgai Latvijai, šeit bija Aizputes 6-klasīgā vācu pamatskola, bet nams joprojām atradās Kurzemes Vācu savienības īpašumā.

1924. gadā pamatskola aizņēma 5 telpas. Baronam Paulam fon Firksam šeit bija piecistabu dzīvoklis, un vēl piecās istabās 3 dzīvokļi skolotājiem.

1926. gadā minētās savienības likvidācijas komisija noslēdza īpašuma dāvinājuma līgumu ar Vācu vecāku savienību Latvijā, un 1937. gadā Vācu vecāku savienība atpirka no Kurta Manteifeļa viņa 1/13.

Skola savu darbību pārtrauca 1939. gada rudenī sakarā ar vāciešu repatriāciju.

1940. gadā uz atbrīvotajām telpām tika pārcelta Aizputes pilsētas II pamatskola (I-IV klase), kas līdz tam bija spiesta darboties I pamatskolas (I-VI klase) telpās Atmodas ielā № 22 kā pēcpusdienas jeb otrās maiņas skola. 1945. gada rudenī abas skolas tika apvienotas, un šeit tika izvietotas Aizputes pilsētas nepilnās vidusskolas pirmās divas klases.

Mūsdienās – pašvaldības dzīvojamā māja.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00