dev1

Uzeja uz Aizputes valsts ģimnāziju

 

Uzeja uz Aizputes valsts ģimnāziju 20. gs. 30. gadu sākumā
Uzeja uz Aizputes valsts ģimnāziju 20. gs. 30. gadu sākumā
Uzeja uz Aizputes valsts ģimnāziju 2014. gadā
Uzeja uz Aizputes valsts ģimnāziju 2014. gadā
 

Fotogrāfija varētu būt tapusi drīz pēc tam, kad 1931. gada 8. jūnijā Aizputes apriņķa valde ar Izglītības ministriju noslēdza dāvinājuma līgumu, saskaņā ar kuru apriņķa valde dāvināja Izglītības ministrijai skolu vajadzībām uz valdes vārda koroborēto bijušās Aizputes Pilsmuižas zemesgabalu ar uz tā esošām trim ēkām, kurās Izglītības ministrija apņēmās atvērt ģimnāziju vai citu ģimnāzijas kursa apmēram līdzīgu mācību iestādi. Līdz ar to 1931./32. mācību gadā Aizputes apriņķa vidusskola pārtapa par valsts ģimnāziju. Domājams, fotogrāfijā redzamie strādnieki rok grāvi kanalizācijas caurulēm notekūdeņu ievadīšanai Tebrā lejpus dzirnavām.

Interesants ir aiz ieejas vārtiņiem pa kreisi pie koka piestiprinātais brīdinājuma uzraksts „Privats skolas ceļš”, kas bija domāts kārtības uzturēšanai skolas teritorijā. Diemžēl daudziem aizputniekiem, kuri dzīvoja aiz skolas esošajās ielās, tas liedza pieeju ierastajam īsākajam ceļam uz pilsētas centru un otrādi.

Uzeja uz Aizputes valsts ģimnāziju 20. gs. 30. gadu vidū.
Uzeja uz Aizputes valsts ģimnāziju 20. gs. 30. gadu vidū.
Uzeja uz bijušo Aizputes valsts ģimnāziju 2015. gadā
Uzeja uz bijušo Aizputes valsts ģimnāziju 2015. gadā

 

Uzraksts pie ieejas: „Nepiederošiem ceļš slēgts”

Ieejas vārtiņi un žogs veidoti pēc vidusskolas zīmēšanas skolotāja Jāņa Audriņa meta.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00