dev1

Tebras (Baznīcas iela)

Virtuālās pastaigas sākums

Tebras (Baznīcas iela)

 

Tebras (Baznīcas) iela ap 1910. gadu
Tebras (Baznīcas) iela ap 1910. gadu
Tebras (Baznīcas) iela
Tebras (Baznīcas) iela
 

 Izmantojot iespēju, ko mums piedāvā aplūkojamā pastkarte, ielūkosimies Tebras ielā.

Šīs ielas senais nosaukums ir Baznīcas iela. 1948. gada 31. oktobrī tā tika pārdēvēta par Andeja Macpāna ielu, godinot Aizputes 1940.-41. gada miliča un 1945. gada februārī Cīravas mežā nošautā sarkanā partizāna piemiņu. 1950. gados okupācijas varai šķita, ka bijusī Baznīcas iela Macpāna vārdam ir par īsu, tādēļ uzdāvināja viņam Zvaigžņu ielu, bet Baznīcas ielai tās veco nosaukumu tā arī neatdeva - pārdēvēta par Tebras ielu.

Lai gan Tebras iela joprojām ved uz baznīcu, nevis uz Tebru, pilsētas pašvaldība tai nez kādēļ aizvien nav atdevusi tās seno nosaukumu, par labāku uzskatot okupācijas varas doto.

Pastkartē redzams nams Baznīcas ielā № 1. Zināms, ka ap 1796. gadu šeit jaunu dzīvojamo namu uzcēla Aizputes apriņķa maršals Zass, no kā to kopā ar blakus gruntsgabalu Baznīcas ielā № 3 1797. gadā par 2.875 dālderiem nopirka 1. ģildes tirgotājs Dāvids Halle, kam šeit jau kopš 1796. gada bija veikals. Pēc viņa nāves (ap 1817. gadu) māju mantoja atraitne Feige Halle, kas 1818. gadā gruntsgabalu Baznīcas ielā № 3 par 833 1/3 rubļiem pārdeva pilsētas vecākajam Johanam Dāvidam Dītriham Štolcam, bet namu Baznīcas ielā № 1 1838. gadā par 2.200 sudraba rubļiem nopirka tirgotājs Johans Burbe.

1842. gadā Burbes namam bija jauns īpašnieks - to par 2.800 sudraba rubļiem nopirka pulksteņtaisītājs Meiers Kūns, kas to tajā pašā gadā par 3.000 pārdeva papīrfabrikantam Šaulam Bernicam. Iespējams, tieši Bernics uzcēla pastkartē redzamo namu, jo, kad viņš šo īpašumu 1860. gadā pārdeva tiesas fogtam Hermanam Freijam, saņēma par to 6.000 rubļus.

1868. gadā namu par 5.310 rubļiem izsolē nopirka Rendas muižas īpašnieks barons fon Brinkens, no kā to 1876. gadā par 4.500 rubļiem nopirka tirgotājs Ludvigs (Levins) Dancigers, kam šeit bija sīkpreču veikals.

1879. gadā šeit bija Leopolda Tramdaha restorāns, kā arī kurpnieka Miķeļa Grīntāla darbnīca.

1882. gadā Ludvigs Dancigers namu par 3.700 rubļiem pārdeva savai sievai Līnai Dancigerei, bet pašam te 1884. gadā bija krogs.

No Dancigeres namu 1887. gadā par 5.800 rubļiem nopirka Zigfrīds Hass, bet 1893. gadā tas jau bijis Aizputes krājaizdevu kases nams, kurā atradies Pāvela Kļaves krogs, 1896. gadā – Elizabetes Jaunzemes alus tirgotava.

1918. gadā šajā adresē bija reģistrēts kurpnieks Mārtiņš Zuntlers un podnieks Jānis Vacmanis, kas šeit bija atrodams arī vēlākos gados.

20. gadu sākumā vienā no sētas palīgēkām bija Launertes vadmalas veltuve un krāsotava.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00