dev1

Upes iela un Kuršinska tilts

 

 

Kuršinska tilts 20 gs. 20. gados
Kuršinska tilts 20 gs. 20. gados
Kuršinska tilts 2016. gadā
Kuršinska tilts 2016. gadā

 

 

No Veciem kapiem pa Kapu ielu nonākam Avotu ielā un pa to sasniedzam Upes ielu, kas radās tikai 20. gs. sākumā, kad Kartonāžas fabrikas īpašniece Ģertrūde Lindenberga no Pilsmuižas īpašnieka nopirka Tebras upes kreisā krastā esošās „Kalngalu” mājas. Vienlaikus viņa par saviem līdzekļiem ierīkoja tiltu pār Tebras upi, kas Lindenbergai bija nepieciešams, lai viņas fabriku ar pašas lauku mājām savienotu braucamais ceļš, kam bija jāšķērso upe. Taču pašvaldības dokumentos tiltam ir dots blakus esošo namu tagadējā Upes ielā № 10 un № 8 īpašnieku Kušinsku vārds nedaudz izmainītā uzvārda rakstībā un vienskaitlī - Kuršinska tilts.

Jāpiezīmē, ka šis tilts bija oficiālā robeža, no kuras sākās Dzirnavu dīķis (sk. -Pilsmuižas Dzirnavu dīķis un ūdensdzirnavas).

 

 

Upes iela un Kuršinska tilts 1934. gadā
Upes iela un Kuršinska tilts 1934. gadā
Upes iela un Kuršinska tilts 2014. gadā
Upes iela un Kuršinska tilts 2014. gadā

 

 

Visiem mūsdienu Upes ielas kreisās puses gruntsgabaliem, ieskaitot arī Avotu ielu, līdz pat 20. gs. sākumam bija viens hipotēkas numurs, proti, tas viss bija viens gruntsgabals, ko 1856. gadā no Līvena iemainīja apriņķa tiesnesis fon Renne un 1867. gadā par 1.200 rubļiem pārdeva namdarim Fricim Ratniekam.

Pirmo māju uz šā gruntsgabala Ratnieks uzbūvēja Tebras krastā tagadējā Upes ielā № 10, kur līdz 1917. gadam bijusi ādu ģērētava. Sākot ar 1908. gadu, Ratnieks savu lielo gruntsgabalu sāka sadalīt un pārdot. Tad arī vairāki Kalvenes ielas labās puses namu īpašnieki paplašināja savus gruntsgabalu robežas uz upes pusi. Sev viņš paturēja gruntsgabalu ar paša celtām divām mājām Upes ielā № 10, ko 1911. gadā no Ratnieka par 1.000 rubļiem atpirka viņa māsa Karolīne Kušinska, bet 1925. gadā to mantoja trīs Karolīnes meitas: Ženija un Lizete Julija Kušinskas, kā arī Emma Alma Stengrevica – katra 1/3. Stengrevica uz šā paša gruntsgabala 1926. gadā uzcēla sev māju № 8, kuras pret Tebru vērstais gals redzams fotogrāfijā.

Tālumā redzamās dzīvojamās mājas ir Avotu ielā.

Mūsdienās Upes ielas tilts aizvien ir Kuršinska tilts. 2010. gadā tika veikti tā renovācijas darbi, rekonstruējot tilta klātni un margas.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00