dev1

Nāc, nāc, Veļu māte,
Ko par miegu bēdājies?
Atradīsi biezu putru
Gara galda galiņā.

Kad vakari kļūst arvien tumšāki un migla veļas kamolos, tad ir pienācis īstais laiks ieskatīties kādā mazāk zināmā, bet svarīgā gada cikla tradīciju kopumā - mūsu senču godināšanā. Uz mirkli apklust, ieiet dziļumā un pateikt paldies, lūgt aizgājušo mīļo svētību, labvēlību un palīdzību ir daudzu pasaules tautu neatņemama tradīcija. Visiem kopā vārīt Mēmo veļu putru, ietīties mūžzaļo augu smaržīgajos dūmos, iededzināt sveces, dziedāt un iet rotaļās - tās ir no paaudzes paaudzē nodotas dziļas zināšanas, kuras būs unikāla iespēja apgūt 23.novembrī plkst.18:00 Aizputes novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Senās lauku amata prasmes” Saimes istabā kopā ar latvisko tradīciju zinātājiem un kopējiem - Ivetu un Vidvudu Medeņiem.

Atbilstoši senajām tradicijām, būtiska ir ietīšanās ugunskura dūmu plīvurā, tādēļ lūdzam padomāt par savu virsapģērbu.

Līdzi katram jāņem vairākas svecītes, skujas vai kadiķu zariņš. Pasākums notiek sadarbībā ar Aizputes novada Mūžizglītības centru.

Savu dalību pasākumā lūdzam OBLIGĀTI pieteikt pa telefonu 29623284 (Jolanta)

 

JAUNUMI UN AKTIVITĀTES

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00