dev1

322. - 323. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 163

 

322. lapaspuse

Tukša

 

323. lapaspuse

Aizputes pilsētas namnieku saraksts

Birģermeistars Fr. Grenings miris

Tiesas fogts H. J. Rape miris

Rātskungs H. K. Vilke miris 1839.g.

Pilsētas eltermanis Šmits miris 1840.g. jūlijā

Pilsētas vecākais Kohs, pārcēlies uz Oberpāleni [tag. Peltsamā]

Pilsētas vecākais Boivids miris

Pilsētas vecākais Štolcs miris

Pilsētas vecākais Brudlers miris

Pilsētas vecākais Dantlars miris

Birģermeistars Rolejs miris

Tiesas fogts Henkens miris

Tiesaa fogts Zulds miris

Pilsētas eltermanis Kohs miris

Pilsētas eltermanis Zoltners miris

Kaula griezējs Morings miris

Kaula griezējs Bomke miris

Kaula griezējs Hiltners miris 1863.g. 8. februārī

Kurpnieks Šulcs miris

Kurpnieks Taus miris

Kurpnieks Šefers miris

Kurpnieks Fallentins miris

Kurpnieks Hartvihs miris

Skroderis Gērics miris 1863.g. 18. oktobrī

Viesnīcnieks Hokrīgels miris

Zeltkalis Ulrihs miris

Zeltkalis Bergholcs miris

Zeltkalis Ernsts Geics miris

Zeltkalis Dāvids Geics miris 1864.g.

Zeltkalis Andreass Geics miris

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00