dev1

328. - 329. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 166

 

328. lapaspuse

Johans Daniēls Fenskis, galdnieks, miris,

Kristians Frīdrihs Tīlhards, mūrnieks, miris,

Johans Pauls Mihelsons, krāsotājs, miris,

Johans Karls Fūrmans, kurpnieks, miris,

1856.g. 6. februārī namnieka zvērestu nodevuši:

Frīdrihs Hilārijs Rotingers, skroderis, miris,

Vilhelms Hass, kurpnieks, miris,

Heinrihs Karls Dambovics, kurpnieks, miris,

Johans Frīdrihs Šulcs, galdnieks, miris.

1856.g. 24. aprīlī namnieka zvērestu nodevuši:

Johans Gotfrīds Jakobsons, atslēdznieks, miris,

Karls Peterss, maiznieks, miris.

1856.g. namnieka zvērestu nodevuši:

Karls Heinrihs Eški, galdnieks,

Heinrihs Stegmans, konditors, miris.

1858.g. namnieka zvērestu nodevis Karls Tīlhards, mūrnieks, miris.

1859.g. 18. martā namnieka zvērestu nodevuši:

Ernsts Ulrihs Štēlers, namdaru meistars, miris,

Leopolds Ulrihs Tramdahs, steļļu taisītājs,

Filips Gustavs Gangnuss, skrodermeistars, miris,

Frīdrihs Dentlers, varkaļu meistars, miris,

Gotlībs Rūdolfs Klīms, miris.

1859.g. 22. jūnijā Kristofs Strujevics.

1859.g. 28. jūlijā Kuldīgas okladists Karls Meijers, miris 1859.g. 20. oktobrī.

1860. gadā:

februārī Frīdrihs Vilhelms Rotnigers, dzirnavnieks,

Hermanis Ludvigs Neimanis, dzirnavnieks, miris,

23. augustā Johans Kristofs Kēnigs, ģērmaņmeistars,

Ādolfs Grandbergs, mūrniekmeistars.

Saskaņā ar 1860.g. 24. marta tiesas spriedumu zeltkalis Karls Meijers par zādzību ir sodīts ar 50 rīkstēm, izsūtīts uz Sibīriju un zaudējis namnieka tiesības.

 

329. lapaspuse

Saskaņā ar 1860.g. 5. oktobra tiesas spriedumu Šlaums Joels Mihelsons par zādzību ir sodīts ar 50 rīkstēm un namnieku kārtas visu tiesību atņemšanu.

1861.g. namnieka zvērestu nodevis skroderis Alberts Kristofs Rotingers.

1862. gadā:

Augusts Kronpušs, kurpnieks, miris,

Lorencs Brands, kurpnieks, miris,

Karls Kronbergs, namdaris, miris,

Pauls Ūke, namdaris, miris.

1864. gadā:

Reinholds Kaminskis, kalējs, miris,

Vilhelms Švangs, atslēdznieks,

Eižens Šefers, krāsotājs,

Johans Simovičs, kurpnieks,

Heinrihs Kunstmans, skursteņslauķis, miris,

Ernsts Kleins, kurpnieks.

1865. gadā:

Aleksandrs Burbovičs 1. novembrī.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00