dev1

Sakas iela

Virtuālās pastaigas sākums

Sakas iela

 

Sakas iela 20. gs 30tajos gados
Sakas iela 20. gs. 30. gados
Sakas iela 2014. gadā
Sakas iela 2014. gadā
 

Tolaik, kad tika atklāts Liepājas – Aizputes dzelzceļš, mūsdienu Sakas iela bija lauku ceļš, pa kuru varēja nokļūt Aizputes apriņķa Sakas pagastā. 1924. gadā šī ceļa posms jaunajās pilsētas robežās ieguva Sakas ielas nosaukumu.

1930. gadu fotogrāfijā redzams Sakas ielas sākums un dēļu celiņš jeb ietve, ko izveidoja, lai kājāmgājējiem saīsinātu ceļu līdz patālajai Aizputes dzelzceļa stacijai. Šī ietve gāja pāri samērā zemai, mitrai pļavai, kas savulaik rudens lietavās pārtapa par nelielu dīķi, kurā pirms Pirmā pasaules kara ziemas sezonās tika ierīkota slidotava. Salīdzinot ar Dzirnavu dīķi, tai bija divas būtiskas priekšrocības - ātrāk aizsala un, tā kā kājceliņu vilcienu pasažieru ērtībai apgaismoja ar gāzes lukturiem, šī slidotava bija izmantojama arī pēc tumsas iestāšanās.

Labā pusē redzams vecais Pilsmuižas krogs Liepājas ielā № 20, kreisā pusē – citas bijušās muižas ēkas.

Pēc agrārreformas bijušo muižas krogu ar tam piegulošo zemi Valsts zemes fonds 1922. gadā piešķīra Aizputes pagasta pašvaldībai, kurai bijušais krogs skaitījās dzīvojamā māja ar kūti. Tajā bija Aizputes pagasta pašvaldība, dzīvoklis un labības tirgotava.

Tālumā redzams Sv. Jāņa baznīcas tornis, bet aiz Pilskroga starp koku lapotnēm pamanāms Ordeņa pils dūmenis.

Nenogriežoties pa kreisi uz ietvi, bet turpinot iet vai arī braukt pa Sakas ielu līdz tagadējai Liepājas ielai, skatam reiz pavērās bijusī Livonijas ordeņa pils, mūsdienās – tas, kas no pils palicis pāri.

Mūsdienās kādreizējā muižas kroga ēka ir SIA „Kings“ īpašums.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00