dev1

Jaunais gads jau vairākas dienas kā  šaipus slieksnim, tāpēc steidzam izsludināt  šī gada pirmo meistardarbnīcu Saimes istabā, lai atkal tiktos un darbotos kopā ar Jums, mūsu muzeja draugi .
Kā ierasts, tā solās būs jauka un radoša.
Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Kopš 2021. gada, realizējot trīs Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētus projektus, 2022. gada nogalē  šeit- mūsu mājas lapā www.aizputesmuzejs.lv ir publiskota  vēsturiskā “Aizputes pilsētas grāmata”/ “Hasenpother Stadtbuch”/ un tās tulkojums latviešu valodā. Lai būtu iespējams labāk izprast “Aizputes pilsētas grāmatā” minētās un aprakstītās vēsturiskās personas un parādības, kā arī tās vēsturisko kontekstu, līdztekus publicēts arī vēstures maģistra Agra Dzeņa sagatavotais pilsētas vēstures pārskats par laika periodu, kurā radīti  šīs grāmatas ieraksti.
Vēsturiskās grāmatas tekstu atšifrēšanu un tulkošanu no latīņu, viduslejasvācu un vācu valodām, kā arī tulkojuma un tā paskaidrojošo tekstu  sagatavošanu publicēšanai muzeja uzdevumā veica vēstures maģistrs Agris Dzenis ar VKKF  2021. un 2022. gados piešķirtajām  stipendijām. Savukārt grāmatas virtuālo versiju, kas nodrošina tās pieejamību neierobežotam interesentu lokam, ar VKKF piešķirto finansējumu 2022. gadā , izveidoja Mārtiņš un Kristaps Uztici.
“Aizputes pilsētas grāmata” ir papīra lapu sējums greznā ādas iesējumā, uz kura iespiestais gadskaitlis 1566 ,visticamāk, ir grāmatas rakstīšanas sākuma gads. Grāmatā iekļauti dokumentu noraksti un ziņas par notikumiem Aizputes pilsētā, kas aptver laiku no 1378. līdz 1910. gadam.
Grāmatas manuskripta oriģināls (DSHI 130 HASENPOTH).glabājas Herdera institūtā Marburgā, Vācijā, bet tās digitālo kopiju ar tiesībām to tulkot un publicēt Herdera institūts ir piešķīris Aizputes novadpētniecības muzejam.

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...

 

Turpinot 2017. gadā uzsākto esošo ( 2002. gadā atklāto) muzeja pastāvīgo ekspozīciju modernizācijas procesu, 2022. gada  VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” saņēmām 4500 EUR finansējumu ekspozīcijas “Lielā iela” modernizācijai- jaunas satura un mākslinieciskās koncepcijas izveidei. Projektu ar 930 eiro līdzfinansēja arī Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Šo  koncepciju izveidei tika veikta pretendentu piedāvājumu cenu aptauja, kuras rezultātā darba izpildes līgums tika slēgts ar IK “Em Dizains”.
2022. gada 19. decembrī, atbilstoši pakalpojuma līgumā noteiktajam, muzejs saņēma mākslas vēsturnieces Zandas Zībiņas izstrādāto ekspozīcijas satura koncepciju un mākslinieka Egila Medņa izveidoto  ekspozīcijas māksliniecisko ( dizaina) koncepciju.
2023. gadā uz abu šo koncepciju bāzes muzejs plāno veikt pastāvīgās ekspozīcijas “Lielā iela” izveidi, sniedzot projekta pieteikumu VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” finansējuma piesaistei.
Tā, soli pa solim, virzāmies tuvāk savam  nospraustajam mērķim- ar modernām, atbilstoši jauno tehnoloģiju  piedāvātajām iespējām iekārtotām ekspozīcijām  sekmēt Aizputes novadpētniecības muzeja attīstību un konkurētspēju , radot uzrunājošu  piedāvājumu sabiedrības dažādu paaudžu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

                                                               Lasīt tālāk...

 

Aicinām uz decembra mēneša VAKARĒŠANU muzeja Saimes istabā  ar piparkūku cepšanu un baudīšanu, kopīgu dziedāšanu un sirdssiltām sarunām pie tējas tases. Ceļa somā- piparkūku mīkla un formiņas.
Tiekamies jau šo piektdien-16. decembra vakarā!

Lasīt tālāk...

Izsludinām pieteikšanos dalībai  KALIGRĀFIJAS NODARBĪBĀS. Dalībnieku  skaits nodarbībās ierobežots, tāpēc  neprāto ilgi un piesakies tūlīt!
Kādam šī darbnīca  var būt arī  kā  jauka dāvana  Ziemassvētkos. Kāpēc gan lai tas nebūtu Tu pats vai Tev mīļš cilvēks, kam to uzdāvināt?  
Iesakām, aicinām un gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

Klāt  gada pēdējais mēnesis- decembris un  priecājamies izziņot brokastis ar meistardarbnīcu bērniem, kurā būs viss ap un par Ziemassvētkiem, kurus tik ļoti gaida ikviena bērna sirsniņa.

Tā kā vietu skaits darbnīcā ierobežots,  lūdzam vecākus neatlikt savu bērnu pieteikšanu  uz pēdējo brīdi.
Iesakām, aicinām un gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

Esot ceļā pie Ziemassvētkiem un, domājot par to, ko kopīgiem spēkiem ģimenē varam uzburt Ziemassvētku galdam, piedāvājam iespēju apgūt gardas jo gardas rupjmaizes kūkas gatavošanas prasmi meistardarbnīcās kopā ar Ausmu Štāli.

Iesakām, aicinām un gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Klāt novembris un norunātā ikmēneša tikšanās ar draugiem muzeja Saimes istabā, lai 19. novembrī plkst.10:00 iepazītu rupjmaizes stāstu un kaut ko gardu arī kopā pagatavotu.

Novembris latviešiem ir divu Valsts svētku mēnesis. Vecāki, neatlieciet savu bērnu pieteikšanu nodarbībai, jo vietu skaits ir ierobežots.

Uz tikšanos muzejā!

Lasīt tālāk...

No 11. novembra līdz 2023. gada 31. janvārim Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma divu talsenieku- fotogrāfa Ulda Balgas cianotipijas metodē radīta un gleznotāja Andra Biezbārža  otas triepieniem pārradīta kopizstāde ‘Kalendāra piezīmes”, kas tapusi autoriem iedvesmojoties no Andra Kalnozola jauniznākušā romāna “Kalendārs man sauc”.
Līdzīgi kā grāmatas tekstā neatšķetināmi ir savijusies realitāte ar autora fantāziju, tā šajos darbos ir savijusies fotogrāfiskā realitāte ar gleznotāja fantāziju.
Talsinieka Andra Kalnozola romāns “Kalendārs mani sauc” ir iedvesmojis dažādu jomu radošos ļaudis pievērsties romāna teksta interpretēšanai. Mārtiņa Eihes režijā ir tapusi maiguma drāma Valmieras teātrī, Jura Poškus režijā top filma, romāns tiek tulkots citās valodās.

14. oktobrī plkst. 17.00 izstādes “Kā zied Kurzemes ornāts?” pasākumu ietvaros aicinām uz  tikšanos ar tekstilmākslinieci, botāniķi un folkloristi Jantu Mežu atvērtai sarunai par augu semantisko vietu liturģiskajos tērpos, tādejādi atklājot eksponātu stāstus.

Tikšanās plānota kā lekcija ar praktisko nodarbību, kuras mērķis ir caur stāstījumu un aktīvu līdzdarbošanos vērst uzmanību uz mākslas darbu informatīvo vēstījumu, lai  atklātu kaut dažas mākslas valodas informatīvās zīmes, kas palīdzētu turpmākajā mākslas radīšanas vai uztveres ceļā.

Lekcijā - nodarbībā paredzēta:

  • visu klātesošo iesaiste aktīvitātēs: spēlēs un praktiskajās darbībās, kurās dalībnieki praktizēsies mākslas zīmju valodas veidošanā un uztveršanā;
  • izstādes "Kā zied Kurzemes ornāts?" liturģisko tekstiliju apskate priestera Andra Vasiļevska un tekstilmākslinieces Jantas Mežas vadībā, sarunas laikā īpaši akcentējot tekstilijās saskatāmo mākslas zīmju valodu.

Iesakām, aicinām un gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00