dev1

Izsludinām pieteikšanos dalībai  KALIGRĀFIJAS NODARBĪBĀS. Dalībnieku  skaits nodarbībās ierobežots, tāpēc  neprāto ilgi un piesakies tūlīt!
Kādam šī darbnīca  var būt arī  kā  jauka dāvana  Ziemassvētkos. Kāpēc gan lai tas nebūtu Tu pats vai Tev mīļš cilvēks, kam to uzdāvināt?  
Iesakām, aicinām un gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

Klāt  gada pēdējais mēnesis- decembris un  priecājamies izziņot brokastis ar meistardarbnīcu bērniem, kurā būs viss ap un par Ziemassvētkiem, kurus tik ļoti gaida ikviena bērna sirsniņa.

Tā kā vietu skaits darbnīcā ierobežots,  lūdzam vecākus neatlikt savu bērnu pieteikšanu  uz pēdējo brīdi.
Iesakām, aicinām un gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

Esot ceļā pie Ziemassvētkiem un, domājot par to, ko kopīgiem spēkiem ģimenē varam uzburt Ziemassvētku galdam, piedāvājam iespēju apgūt gardas jo gardas rupjmaizes kūkas gatavošanas prasmi meistardarbnīcās kopā ar Ausmu Štāli.

Iesakām, aicinām un gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Klāt novembris un norunātā ikmēneša tikšanās ar draugiem muzeja Saimes istabā, lai 19. novembrī plkst.10:00 iepazītu rupjmaizes stāstu un kaut ko gardu arī kopā pagatavotu.

Novembris latviešiem ir divu Valsts svētku mēnesis. Vecāki, neatlieciet savu bērnu pieteikšanu nodarbībai, jo vietu skaits ir ierobežots.

Uz tikšanos muzejā!

Lasīt tālāk...

No 11. novembra līdz 2023. gada 31. janvārim Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma divu talsenieku- fotogrāfa Ulda Balgas cianotipijas metodē radīta un gleznotāja Andra Biezbārža  otas triepieniem pārradīta kopizstāde ‘Kalendāra piezīmes”, kas tapusi autoriem iedvesmojoties no Andra Kalnozola jauniznākušā romāna “Kalendārs man sauc”.
Līdzīgi kā grāmatas tekstā neatšķetināmi ir savijusies realitāte ar autora fantāziju, tā šajos darbos ir savijusies fotogrāfiskā realitāte ar gleznotāja fantāziju.
Talsinieka Andra Kalnozola romāns “Kalendārs mani sauc” ir iedvesmojis dažādu jomu radošos ļaudis pievērsties romāna teksta interpretēšanai. Mārtiņa Eihes režijā ir tapusi maiguma drāma Valmieras teātrī, Jura Poškus režijā top filma, romāns tiek tulkots citās valodās.

14. oktobrī plkst. 17.00 izstādes “Kā zied Kurzemes ornāts?” pasākumu ietvaros aicinām uz  tikšanos ar tekstilmākslinieci, botāniķi un folkloristi Jantu Mežu atvērtai sarunai par augu semantisko vietu liturģiskajos tērpos, tādejādi atklājot eksponātu stāstus.

Tikšanās plānota kā lekcija ar praktisko nodarbību, kuras mērķis ir caur stāstījumu un aktīvu līdzdarbošanos vērst uzmanību uz mākslas darbu informatīvo vēstījumu, lai  atklātu kaut dažas mākslas valodas informatīvās zīmes, kas palīdzētu turpmākajā mākslas radīšanas vai uztveres ceļā.

Lekcijā - nodarbībā paredzēta:

  • visu klātesošo iesaiste aktīvitātēs: spēlēs un praktiskajās darbībās, kurās dalībnieki praktizēsies mākslas zīmju valodas veidošanā un uztveršanā;
  • izstādes "Kā zied Kurzemes ornāts?" liturģisko tekstiliju apskate priestera Andra Vasiļevska un tekstilmākslinieces Jantas Mežas vadībā, sarunas laikā īpaši akcentējot tekstilijās saskatāmo mākslas zīmju valodu.

Iesakām, aicinām un gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

Ak, šie suši, kas ir tik gardi bez gala!

Arī Tu vari iemācīties tos pagatavot. Piesakies meistardarbnīcai, nāc  un mācīsimies to darīt kopā!

Lasīt tālāk...

No 4. oktobra līdz 7. novembrim  muzeja izstāžu zālē apskatāma izstāde "Kā zied Kurzemes ornāts?", kurā vienviet  eksponēti 17.-20. gs. Kurzemes Romas Katoļu baznīcas sakrālie tērpi un tekstīlijas no Liepājas  Sv. Jāzepa katedrāles, Alsungas Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīcas, Aizputes Kristus Karaļa draudzes, Aizputes, Pāvilostas un Apriķu muzejiem  un Vecpils senlietu krātuves.
Šīs  bagātīgās izstādes ietvaros tikai mēnesi piedāvājam īpašu  muzejpedagoģisko programmu skolēniem, kurā  tie, muzejpedagoģes vadībā, praktiski darbojoties, labāk iepazīs rituālo tērpu veidus, to nozīmi un pielietojumu priestera darba ikdienā, kā arī gūs priekšstatu par  "simbolu valodu"  sakrālajos tērpos.


Aicinām pedagogus izmantot šo īpašo iespēju un nenokavēt  pieteikt skolēnus  dalībai muzeja nodarbībā, zvanot 20256776!

Lasīt tālāk...

 

Ar prieku un gandarījumu ziņojam, ka, atsaucoties daudzu  interesentu lūgumiem,  ar 4. oktobri muzeja izstāžu zālē atgriežas bagātīgā Kurzemes Romas Katoļu baznīcu seno liturģisko tērpu un tekstīliju izstāde "Kā zied Kurzemes ornāts?"
Iesakām un aicinām izmantot radīto iespēju vienuviet apskatīt senos-17.-20.gs  Valsts sakrālā Kultūras mantojuma objektus.

Lasīt tālāk...

Kāt SEPTEMBRIS ar savu pavadoni-RUDENI.Viens no rudens daudzajiem kolektīvajiem pasākumiem ir kartupeļu talka. Par to tad arī kārtējais-septembra mēneša stāsts bērnu brokastīs- praktiskajā nodarbībā. Aicinām vecākus neatlikt savu bērnu pieteikšanu nodarbībai, jo vietu skaits ir ierobežots.

Lasīt tālāk...

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00