dev1

302. - 303. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 153

 

302. lapaspuse

Mēs, beigās minētās, mūsu beigās parakstījušos mīļo vīru klātbūtnē un viņiem asistējot, ar šo paziņojam visiem sekojošo. Pēc tam, kad mūsu mīļā mātes kundze Marija Elizabete, atraitne Zēberga, stājās otrā kristīgā laulībā ar Johanu Kristofu Baumgertelu, Peters Lorencs Tekenburgs īpaši pieprasīja ar mums panākt pilnīgu taisnību attiecībā uz mūsu nelaiķa tēva mantojumu, kā arī to, ko māte pati pēc Dieva gribas varētu atstāt. Tā mēs esam vienojušies, ka nams, kurā viņa tagad dzīvo, kopā ar gruntsgabalu un uz tā esošo mūsu nelaiķa tēva un vēl dzīvās mātes brandvīna darītavu kopā var tikt novērtēti uz ne vairāk kā 330 florēniem; bez tam arī 151 florēnu liels parāds, ko Baumgertela kungs ir nomaksājis. Bez tam mēs no mīļā nelaiķa tēva un mīļās mātes esam saņēmušas brīvas kāzas. Turklāt mūsu vēl neprecētajai māsai Sibillai Gotlībai Zēbergai viņas pūram 50 florēnu, un mūsu nepieaugušajam brālim Johanam Jirgenam Zēbergam tāpat jāpiešķir 50 florēnus. Mēs asistentu klātbūtnē brīvprātīgi paskaidrojām, kā rīkosimies svētīgi un gudri:

 

303. lapaspuse

ka par atlikušajiem 79 florēniem un nedaudzajām mēbelēm mūsu mīļās mātes kundzes dzīves laikā vai pēc viņas nāves mums nebūs nekādu tālāku prasību un iebildumu, tāpat arī attiecībā uz viņas parādiem, kas ir vēl bez minētajiem nomaksātajiem 151 florēniem. Baumgertela kungam bez savtīgām interesēm ir jāizmaksā 50 florēnus katram bērnam: mūsu nepilngadīgajiem brālim un māsai pēc pilngadības sasniegšanas, un līdz tam jārūpējas par viņu audzināšanu. Bez tam mēs neesam pilnībā apmierinātas, ka Baumgertela kungs, kurš jau ir nomaksājis 151 florēna parādu, kas apgrūtināja namu, un izmaksājis 50 florēnus mūsu mātes kundzei kāzu sarīkošanai, namu ar brandvīna darītavu 330 florēnu vērtībā saņemtu un paturētu kā dzimtīpašumu, un par to izdotu tikai 100 florēnus mūsu nepilngadīgajam brālim un māsai. Viņam mūsu jaunākajam brālim ir jāpiešķir arī namā esošais zirgs jebšu 7 valstsdālderus tā vietā, par izdevumiem jāizraksta kvītis mūsu mīļajai mātes kundzei,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00