dev1

308. - 309. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 156

 

308. lapaspuse

Zināšanai (Pro memorie),

ko Aizputes pilsēta ir devusi šejienes baznīcas uzbūvēšanai 1735. gadā.

1. Pilsētas izsūtītie ziedojumu vācēji ieguvuši 842 florēnus.

2. Vēl ziedojumu vācējs Šlangs iesniedzis 82 florēnus 12 grašus.

3. Pilsēta ir izsniegusi obligāciju augstdzimušajam kungam, baznīcas priekšniekam fon Montovtam par 40 florēniem.

4. Zvanu uzcelšanai – 7 florēni 6 graši.

8. Ērģeļu kora uzbūvēšanai – 60 florēni.

9. Baznīcas vizitācijai – 15 florēni.

Kopā – 1049 florēni 18 graši.

 

Ar iekšlietu ministra kunga piekrišanu un pēc Kurzemes guberņas valdes 1860.g. 19. augusta rīkojuma no 1860.g. 31. augusta līdz gada beigām notika Aizputes baznīcas kapitālremonts, kam no pilsētas kases tika piešķirti 250 rubļi.

 

309. lapaspuse

1829.g. rātes locekļi bija:

godājamais birģermeistars Frīdrihs Nikolauss Grenings, tirgonis,

tiesas fogts J. Karls Henkau, tirgonis,

rātskungs K. V. Vilke, dzirnavnieks,

sekretārs Ludolfs Cimmermanis

Pilsētas ķemerejas locekļi:

pilsētas eltermanis Hermanis Karls Zoltners, pulksteņmeistars,

pilsētas vecākais Hartmans, ģērmanis,

pilsētas vecākais Peters Jozefs, zeltkalis,

pilsētas vecākais Frīdrihs Buivids, galdnieks,

pilsētas vecākais Frīdrihs Kohs, drēbniekmeistars,

pilsētas vecākais Johans Pape, pulksteņmeistars,

pilsētas vecākais Štolcs, cepurnieks.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00