dev1

2.5. Aizputes pils miests

 

Blakus pilsētai atradās miests, viduslejasvācu valodā saukts wickbilde, kam nebija pašpārvaldes tiesību. Tas atradās domkapitula jurisdikcijā, un miestu pārsvarā apdzīvoja pils kalpotāji. 1556.g. 1. maijā Aizputes pilī prāvests Augustīns no Getelenas, dekāns Jakobs Varuss, domkungs Georgs Langhārs un viss Kurzemes baznīcas kapituls par uzticīgo dienestu izlēņoja savam landknehtam jeb pils saimniecības pārvaldniekam Matsam Baseneram (Matts Basener) namu un gruntsgabalu Aizputes miesta priekšā (vor dem wickbelde thom Hasenpothe) no kalna augšas līdz upītei lejā, kā to agrāk apdzīvojis un apbūvējis Klauss Šmits (Clawes Schmit), kā arī gabalu tukšas zemes un pļavu šādās robežās: sākt pie kapitula tīruma blakus ganībām, kas sauktas Gurķulauks (Gurkenfelt), tad iet līdz krusta bedrei, kas pildīta ar akmeņiem un oglēm, no bedres gar kapitula tīrumu pāri gravai līdz dziļai gravai, kurā tek upīte, kas atdala kapitula un Melhera (Melchers) zemi, ko tagad valda Alefs no Embūtes (Aleff Amboten) un zemes rakstvedis Matiass Vilkens (Wilcken); no gravas gar upīti tālāk iet uz leju līdz minētajai pļavai, kas atrodas pie Lasiķu (Lassigen) upītes; gar Lasiķu upīti iet līdz augstai ežai, kas atdala kapitula zemi un pļavu no Jirgena Blomberga tīruma un zemes; tad gar ežu jāiet līdz pirmajai robežbedrei.[1] Pie miesta un pilsētas atradās iedzīvotāju tīrumi, pļavas un ganības ar saviem īpašiem nosaukumiem.

1378.g. izveidotais domkapitula valdījums minēts arī 1551.g. 30. aprīlī Aizputes pilī sastādītajā dokumentā, ar kuru Kurzemes baznīcas domprāvests Augustīns no Getelenas piešķīra kapitula vīram un pavalstniekam (unsers capitels man und undersathe), muciniekam Bartolomejam (Bartholomes boddeker) un viņa mantiniekiem viņa namu un sētu, kas atrodas kapitula valdījumā (capitels herligheit) Aizputes miesta priekšā (vor dem wickbelde thom Hasenpothe) starp kalēja Klāva (Clawes schmedes) un kurpnieka Gregora (Greger schomakers) namiem, un namam piedrošo zemi, ar noteikumu, ka Bartolomejam un viņa mantiniekiem katru gadu jāizgatavo vienu lastu jaunu alus mucu, kā arī vajadzības gadījumā pilī jālabo mucas, toveri un citi koka trauki.[2] Acīmredzot kapitula valdījumu apdzīvojuši kapitula dienestā esoši amantnieki.

 

Mestra Johana no Mengedes lēņa grāmata E. Foršpilam par zemes piešķiršanu Aizputes ordeņpils tuvumā. 1461.g.Hercoga Gotharda Ketlera lēņa grāmata G. Noldem par Aizputes pilsmuižas un Virgināles ciema piešķiršanu. 1574.g.

 


[1] https://www.herder-institut.de/en/kurland-property-records/document-text/?lang=en&nr=856#urkundentext

[2] https://www.herder-institut.de/en/kurland-property-records/document-text/?lang=en&nr=828#urkundentext

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00