dev1

Kalvenes iela Nr. 38A un pilsētas kapi

 

Kalvenes iela № 38A un Pilsētas kapi ap 1900. gadu
Kalvenes iela № 38A un Pilsētas kapi ap 1900. gadu
Kalvenes iela № 38A un Pilsētas kapi 2014. gadā
Kalvenes iela № 38A un Pilsētas kapi 2014. gadā

 

Fotogrāfijas kreisā pusē redzama Sv. Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo baznīca, kas tika iesvētīta 1900. gada 13. februārī. Tā darbojās ar pārtraukumiem līdz 1940. gadam.

Priekšplānā ir Pilsētas kapi, kuru ierīkošanas gads nav zināms. Tie bija veidoti, proti, iesvētīti kā luterāņu kapi, kuros 19. gadsimtā sāka apbedīt arī pareizticīgos, taču šim nolūkam bija nepieciešama ikreizēja atļauja. Tikai 1890. gadā pilsēta ierādīja atsevišķu zemes gabalu pareizticīgo kapiem – Melno krogu Kuldīgas ielā № 28, ko Valsts īpašumu pārvalde Baltijas guberņās atzina par sanitārā ziņā nepiemērotu pareizticīgo kapu ierīkošanai.

Lūgumu ierādīt īpašu vietu luterāņu kapos pilsēta 1892. gadā noraidīja, piedāvājot ierādīt zemes gabalu blakus luterāņu kapiem. Šāds lūgums tika saņemts 1893. gada oktobrī, un 1. novembrī pilsēta atbildēja, ka to iespējams izdarīt jebkurā laikā. Starplaikā (27. oktobrī) pilsētas dome jau bija nolēmusi piešķirt pareizticīgo kapsētas ierīkošanai ¾ pūrvietas zemes Pilsētas kapiem dienvidrietumu daļā piegulošu zemesgabalu, tādējādi paplašinot Pilsētas kapu teritoriju.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00