dev1

Kalvenes ielas nams Nr. 7

 

Kalvenes ielas nams Nr. 7 ap 1930. gadu
Kalvenes ielas nams Nr. 7 ap 1930. gadu
Kalvenes ielas nams Nr. 7 2016. gadā
Kalvenes ielas nams Nr. 7 2016. gadā

 

Fotogrāfijas kreisā pusē redzamas ēkas Kalvenes ielā № 16, № 14, № 12 un № 10, ar kurām esam jau iepazinušies, tādēļ tagad pievērsīsim uzmanību labā pusē redzamajam namam kādreizējā Boju ielā № 7.

Gruntsgabals, uz kura uzcelta šī ēka, līdz 1870. gada 5. aprīlim ietilpa Kēnigsfestam piederošā Jelgavas ielas № 6 gruntsgabalā. Kad viņš to pārdeva A. Burbevicam, uz tā, spriežot pēc pirkuma cenas – 2200 rbļ., bija jau dzīvojamais nams.

1871. gada 8. janvārī Kēnigsfests šo jauno gruntsgabalu no Burbevica par 2000 rubļiem atpirka un divus mēnešus vēlāk pārdeva Ortai Jansonei, dzim. Šperlinga, par tikai 1125 rubļiem, lai gadu vēlāk par 1150 rubļiem pārdotu Jānim Cālītim.

1883. gada 15. martā gruntsgabalu līdz ar ēku, kas bija stipri nolaista, nopirka Aizputes būvmeistars Fricis Ratnieks par 700 rubļiem, bet 11. maijā pārdeva ugunsdzēsēju komandas priekšniekam Kārlim Vilhelmam Gotfrīdam Vasiļevskim par 2700 rubļiem ar noteikumu, ka pārdevējs 4 nedēļu laikā veiks visus nepieciešamos ēkas remontdarbus un apšūs to ar dēļiem. Taču vēl pēc trīs gadiem Ratnieks savu solījumu nebija pildījis, un Vasiļevskis iesniedza sūdzību pilsētas maģistrātā, kas uzdeva Ratniekam savest ēku kārtībā.

1895. gadā ēku mantoja Luīze Vasiļevska ar bērniem, bet 1905. gadā to izsolē par 550 rubļiem nopirka Kārlis Šterns, kurš, domājams, uzcēla fotogrāfijā redzamo namu, kura stāvoklis 1915. gadā raksturots kā vidējs. 1924. gadā Šterns to par 4020 latiem pārdeva Jozefam Cernam.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00