dev1

Kalvenes ielas nams Nr. 10

 

Kalvenes iela un nams Nr.10 ap 1910. gadu
Kalvenes iela un nams Nr. 10 ap 1910. gadu
Kalvenes iela 2016. gadā
Kalvenes iela 2016. gadā

 

Nams pastkartes labā pusē, kura mezonīnu virs ieejas durvīm skatam aizsedz kastaņas lapotne, ir Kalvenes ielā № 10.

18. gs. otrā pusē šis gruntsgabals piederēja Johanam Kristofam Frīdriham Verzingam, no kā to 1796. gadā par 400 dālderiem nopirka Aizputes pilsēta un tūdaļ par 450 dālderiem pārdeva prūšu cunftīgam cepurniekam Polikovskim. 1811. gadā šeit Polikovska namā dzīvoja arī Piltenes landrātu kolēģijas sekretārs Ferdinands Frīdrihs Beitlers.

1828. gadā šo īpašumu par 700 sudraba rubļiem nopirka Markuss Krīgers.

1830. gada pilsētas plānā šis gruntsgabals vairs nav apbūvēts, taču 1856. gadā, kad šo īpašumu mantoja Markusa Krīgera dēli Ābrams un Hiršs Krīgeri, te bijusi 1.000 rubļu vērta ēka, ko Krīgeri 1860. gadā par 1.200 rubļiem pārdeva zirgu tirgotājam Icigam Hiršhornam.

1863. gadā Hiršhorns māju pārdeva Efraimam Dannemanam. Tad te bija dzīvojamā māja ar 4 istabām, kurās bijis 21 iemītnieks. 1879. gadā šeit bijis Azārova sīkpreču veikals un Kasela Icigsona drēbnieka darbnīca.

1904. gadā īpašuma tiesības nostiprinātas mirušā Efraima Dannemana mantiniekiem, no kuriem to 1914. gadā nopirka Mozess Taube, bet 1932. gadā par īpašniekiem kļuva viņa mantinieki.

Vēl 1941. gada rudenī šeit dzīvoja seši Taubes.

20. gados šeit darbojās miesnieks Mauše Goldingers.

Mūsdienās – Aizputes Vasarsvētku draudzes īpašums.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00