dev1

Kalvenes ielas nami Nr. 18 un 11

 

Kalvenes iela Nr. 18 un 11 20. gs. 20. gados
Kalvenes iela Nr. 18 un 11 20. gs. 20. gados
Kalvenes iela Nr. 18 un 11 2014. gadā
Kalvenes iela Nr. 18 un 11 2014. gadā

 

Pirmās divas kreisā pusē redzamās ēkas atrodas uz viena gruntsgabala, tādēļ arī adrese tām ir viena – Kalvenes iela № 18. Līdz 1913. gadam šajā gruntsgabalā ietilpa arī Kalvenes iela № 20, kas fotogrāfijā nav redzama.

Līdz 1833. gadam zemesgabals, uz kura izveidoja minētos gruntsgabalus, piederēja Jaunlažas muižai. 1838. gadā atdalīto gruntsgabalu, uz kura jau bija uzcelta dzīvojamā māja, par 2.400 rubļiem nopirka Aizputes pilskungs un titulārpadomnieks Aleksandrs Karls fon Ofenbergs, taču 1841. gadā no Īzaka Zusmana Fosa par šo īpašumu Ofenbergs saņēma vien 1.270 rubļus.

1863. gadā uz tolaik vienotā gruntsgabala bija neliels Zusmana Fosa dzīvojamais nams, ko viņš 1866. gadā pārdeva Iseram Taubem.

1875. gadā šis īpašums bijis vairs tikai 650 rubļu vērts, kad to par šādu cenu nopirka Icigs un Berta Hiršhorni.

1901. gadā uz gruntsgabala uzcelta jauna māja, ko 1905. gadā nopirka Henriete Valkīra. 1913. gadā uz viņas lūguma pamata tika nodalīts minētais gruntsgabals Kalvenes ielā № 20.

1938. gadā tiesības uz īpašumu Kalvenes ielā № 18 nostiprināja Valkīras mantiniecei Alisei Ernestsonei.

1920. gados Kalvenes ielā № 18 bija A. Zēgnera maizes pārdotava un beķereja, kā arī Annas Brašas fotodarbnīca.

Mūsdienās – privāta dzīvojamā māja.

 

Labajā pusē ir dzīvojamā māja Kalvenes ielā № 11.

Tā kā vairāku autoru publikācijās atrodama norāde uz šīs mājas saistību ar Frici Brīvzemnieku - gan, ka šajā namā Brīvzemnieks dzīvojis, gan, ka šo ēku iegādājušies folklorista, dzejnieka, tulkotāja, tautskolu inspektora Friča Brīvzemnieka vecāki, kad dēlam bija pāris gadu -, mūsuprāt, jāprecizē, ka šai mājai ar Frici Brīvzemnieku vai viņa vecākiem nav nekāda sakara. Patiesībā Friča Brīvzemnieka tēvs seglinieks Jēkabs Treilands 1850. gada 31. martā, kad dēls Fricis bija nepilnus trīsarpus gadus vecs, par 1.225 sudraba rubļiem nopirka no tiesas fogta Frīdriha Kristofa Langes gruntsgabalu ar dzīvojamo namu, kas atradās tagadējā Kalvenes ielā № 46. To apliecina arī Brīvzemnieka pusmāsa Vilhelmīne Treilande 1911. gadā publicētajās atmiņās par Brīvzemnieku, norādot, ka šis nams „vēl tagad atrodas Aizputē kā priekšpēdējais Boju ielā”.

Fotogrāfijā redzamā Kalvenes ielas № 11 nama vietā 1811. gadā bija 77 g. v. pilsētas vecākā Andreasa Bernharda Hōmana dzīvojamā māja. 1829. gadā tās īpašnieks jau bija apriņķa feldšeris Johans Bambergs, savukārt 1834. gada dvēseļu revīzijas laikā te atradās 1817. gadā brīvlaistā Kazdangas muižas bijušā dzimtcilvēka apriņķa feldšera 56 g.v. Kārļa Bamberga nams. Un Bambergiem šis īpašums piederēja līdz pat 1869. gadam, kad feldšera meita to par 2.500 sudraba rubļiem pārdeva daiļdārzniekam Albertam Bensdorfam, kas, domājams, namu krietni pārbūvēja vai pat uzcēla jaunu, jo 1882. gadā no maiznieka Friča (Frīdriha) Herviga saņēma par to 5.000 rubļus.

Nākamās ziņas ir par 1910. gadu, kad šo namu mantoja Frīdriha Herviga atraitne un bērni. 1912. gadā par īpašnieci tika apstiprināta mirušā Herviga meita Olga Herviga.

Lielāko sava mūža daļu šajā mājā aizvadīja ilggadējais Aizputes mūzikas dzīves vadītājs Krišis Jankovskis (1891-1975).

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00