dev1

Kalvenes ielas nami  Nr. 27 un 38A

 

Kalvenes iela № 27 un № 38A ap 1899. gadu
Kalvenes iela № 27 un № 38A ap 1899. gadu
Kalvenes iela № 27 un № 38A 2015. gadā
Kalvenes iela № 27 un № 38A 2015. gadā

 

Kalvenes iela № 38A ap 1900. gadu
Kalvenes iela № 38A ap 1900. gadu
Kalvenes iela № 38A 2013. gadā
Kalvenes iela № 38A 2013. gadā
 

Fotogrāfijā redzama Sv. Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo baznīca. Aiz pareizticīgo baznīcas no Kalvenes ielas pa labi atzarojas Kapu iela, pa kuru varam nokļūt kādreizējos Pilsētas kapos, kas pēc jaunu kapu ierīkošanas 1934. gadā Misiņkalnā ieguva nosaukumu Vecie kapi.

Mūsdienās kādreizējā pareizticīgo baznīca ir Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības īpašums, kurā darbojas Aizputes draudze.

Vecajos pilsētas kapos jauni apbedījumi vairs netiek izdarīti.

 
ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00